Absolventi OA Bučovice

Čtyřleté denní studium
Dvouleté denní studium (vč. nástavbového s maturitou)
Studium při zaměstnání

SZTŠ, obor EZVž – 5leté dálkové studium

Školní rok: 1980/81

Ročník: V., Třídní prof.: Ing. Alois Mores

Ančíková Marie, Behanovská Anna, Frýbertová Marie, Havránková Eva, Hazdová Marta, Hebronová Hana, Hemerková Hana, Horáková Ludmila, Hrazdírová Šárka, Chovancová Ludmila, Konvalinová Věra, Kopecký Leopold, Kostiha Stanislav, Kratochvílová Zlata, Máčalová Anna, Matuchová Marie, Michálková Jana, Mikulcová Antonie, Plesl Vojtěch, Plšek Jaroslav, Plšková Marie, Přibylová Miluše, Šárková Helena, Švaňhalová Marie, Tvarog Josef, Žilková Alice.

Školní rok: 1981/82

Ročník: V., Třídní prof.: Ing. Vladimír Ryšavý

Blažková Marie, Burešová Pavla, Donátková Libuše, Gréfová Marie, Hájková Ilona, Hanzlová Jaroslava, Houdková Marie, Kejzalová Eva, Kellerová Věra, Klynczyková Jaroslava, Koumarová Jaroslava, Kuřilová Jaroslava, Langerová Magdaléna, Lefká Svatava, Nančíková Blažena, Osíčková Anežka, Plachá Eva, Poláchová Libuše, Pučálková Ludmila, Slámová Anežka, Sobotka Jaroslav, Sokola Josef, Šírová Vladislava, Štěpaníková Miroslava, Šubrt Jiří, Vaculíková Jitka, Vinklár Vojtěch.

SEŠ, obor VE – 5leté dálkové studium

Školní rok: 1981/82

Ročník: V., Třídní prof.: Štěpán Červenka

Beránková Jarmila, Brunclíková Věra, Coufalíková Marta, Čechová Jitka, Černá Blanka, Daňková Jitka, Elznerová Hana, Fojt Jiří, Foltýnová Alena, Gottwaldová Marie, Grulichová Eva, Grycová Vladimíra, Hanáková Ludmila, Kadlubová Miroslava, Kalábová Zdeňka, Kaláčková Vlasta, Karabinová Růžena, Kratochvílová Zdeňka, Košťálová Anna, Maňoušková Alena, Marečková Anna, Marková Věra, Minaříková Věra, Novotný František, Novotný Svatopluk, Plhalová Pavla, Procházková Alena, Rozčínská Zdeňka, Skoupá Dagmar, Skřivánková Marie, Tichá Marie, Vojtková Svatava, Zabloudilová Miroslava.

Školní rok: 1982/83

Ročník: V., Třídní prof.: Ing. Ladislav Šilar

Baldíková Marie, Buchlovská Naděžda, Drápalová-Zástřešková Jana, Falátová Marie, Fialová Jaroslava, Gryc Vladimír, Hálová Marie, Holásková Danuše, Chalupová Svatava, Chrastina Bohumír, Jurenová Anna, Kubečková-Pavlicová Jana, Kudličková-Kopecká Olga, Lekešová Věra, Levíčková Blanka, Lžičařová Marcela, Machalová Hana, Maliha Miroslav, Moštková Ludmila, Nezdařilová Jana, Pečenková Alena, Pospíšková Pavla, Procházková Jana, Rotreklová Drahomíra, Rotreklová Věra, Schön Milan, Ševčíková Jitka, Vargová Dana, Vavrušová Taťána, Velecká Božena, Zabloudilová Ivana, Zapletalová Libuše.

SZTŠ, obor EZVž – 5leté dálkové studium

Školní rok: 1982/83

Ročník: V., Třídní prof.: Jana Hrouzová

Cagášková Taťjana, Cupáková Božena, Dospivová Jarmila, Fialová-Nedomová Marie, Gajdová Marie, Goliášová Marie, Goliášová Zdeňka, Juráková Marie, Kaláb Leo, Kovaříková Drahomíra, Kuřilová Jaroslava, Lusková Jarmila, Novoměstská Pavla, Pelinisová Jana, Pokludová Libuše, Polachová Marie, Pospíšil Ladislav, Pospíšilová Ludmila, Šťastná Božena, Tlašková Eva, Vaculková Růžena, Zabloudilová Magda.

Školní rok: 1983/84

Ročník: V., Třídní prof.: Jitka Novotná

Cénková Jarmila, Čajka Pavel, Červinková Jana, Dvořáková Emilie, Hačundová Květoslava, Hilnerová Miluše, Huliak Lubomil, Husáková Alžběta, Charvátová Ladislava, Chlopková Ludmila, Kaderková Alena, Kratochvílová Jiřina, Lerchová Emílie, Pecková Věra, Pospíšilová Alena, Suchomelová Marie, Šedá Marie, Vašíčková Ludmila, Vyskočilová Věra.

SEŠ, obor VE – 5leté dálkové studium

Školní rok: 1983/84

Ročník: V., Třídní prof.: Ing. Blahoslav Fryml

Bártová Alena, Bučová Františka, Gottwaldová Marie, Hlobilová Jarmila, Hrazdírová Helena, Hrůzová Irena, Charousová Marta, Kalousová Hana, Kollerová Marie, Konopka Stanislav, Kučerová Marie, Neckářová Libuše, Němcová Božena, Podborská Jaroslava, Posoldová Jana, Pospíšilová Libuše, Procházková Helena, Pytelová Marie, Raušerová Jarmila, Šimečková Marie, Šnajdárová Stanislava, Urbancová Božena, Vildová Hana, Víta Miloš, Vránová Zdeňka, Vyskočilová Jiřina, Zvěřinová Zuzana.

Školní rok: 1984/85

Ročník: V. Třídní prof.: Ing. Jaroslav Mlejnek

Bánská Dagmar, Beránková Ivana, Drábková Eva, Grimová Jana, Hanáková Dana, Hladká Jaroslava, Ječmínková Jitka, Jelínková Hana, Jičínská Naděžda, Kabelová Svatoslava, Kaprálová Olga, Karásková Lenka, Klíčová Lenka, Krudencová Libuše, Kubová Anna, Lžičařová Jitka, Myška Milan, Olšanská Ludmila, Opluštilová Jiřina, Osičková Miluše, Palásková Emílie, Punčochářová Miluše, Robešová Marta, Shromáždil Pavel, Svobodová Blanka, Tkadlečková Ivana, Zouharová Jana.