Kronika školy

Školní rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2011/2012 Školní rok 2010/2011

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2008/2009 Školní rok 2007/2008 Školní rok 2006/2007

Školní rok 2002/2003 Školní rok 2003/2004 Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006

Školní rok 2002/2003

Září: Zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhlo tradičně ve třídách. V kratkém proslovu ve školním rozhlase popřál pan ředitel všem studentům hodně zdaru v novém školním roce.

Září: Exkurze 4. ročníků

Třída 4. A měla exkurzi od 11. - 13. 9., 4. B od 16. - 19. 9.

Září: Změna ve vedení Studentské rady

Již druhým rokem funguje na škole Studentská rada, která se schází 1x za měsíc (případně dle potřeby). Má za úkol přenášet problémy studentů na vedení školy. Novým předsedou byl zvolen Michal Ondra ze 3. A.

Září: Evropský den jazyků v Obchodní akademii Bučovice

Den 26. září byl radou Evropy vyhlášen Evropským dnem jazyků. Jeho cílem bylo vzdát hold evropskému jazykovému bohatství a podpořit jeho ochranu, upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

Evropský den jazyků měl být příležitostí, aby školy mimo jiné podpořily zájem žáků, studentů, pedagogických pracovníků a rodičů o studium cizích jazyků, aby zdůraznily roli jazyka jako nástroje dorozumívání národů různých kultur v procesu výchovy k toleranci a demokratickému občanství a aby využily partnerských vztahů se zahraničními školami k poznání jiné kultury, jiného společenského života a k porovnání jazykových znalostí svých vrstevníků i jejich rodičů.

Na naší škole se vyučuje povinně dvěma cizím jazykům – angličtině a němčině. V kroužku ruštiny se mohou studenti ponořit do tajů ruského jazyka. S angličtinou a němčinou se žáci setkávají třikrát až pětkrát týdně. S jedním cizím jazykem pokračují ze základní školy a druhý cizí jazyk poznávají od začátku.

Všichni – studenti i vyučující – si uvědomujeme důležitost dobrých jazykových znalostí, a proto jsme se rozhodli, že se i naše škola zapojí do akcí, které byly v rámci Evropského dne jazyků pořádány.

Studenti, kteří se připravují k maturitě z anglického jazyka, vypracovali a vystavili projekt na téma Jídlo a anglická kuchyně. Výsledek jejich práce - lákavé jídelní lístky - upoutá skutečně každého gurmána. Další studenti provedli průzkum jazykových znalostí jednotlivých tříd, aby zjistili, nejen jaké jazyky naši studenti ovládají, ale i to, jak své znalosti sami hodnotí. Svoje poznatky pak zpracovali do přehledných grafů, při čemž dokázali také svou schopnost zpracovat statistické výsledky na počítači. To, že si studenti uvědomují důležitost znalosti jazyků, dokládá zjištění, že kromě angličtiny, němčiny a ruštiny se zajímají i o francouzštinu nebo španělštinu.
Během Evropského dne jazyků se pak nacvičovaly a zpívaly anglické písničky častěji než jindy, protože právě populární hudba motivuje ke studiu jazyka nenásilnou formou. Studenti si uvědomili, že bez hlubší znalosti angličtiny neporozumí svým oblíbeným zahraničním zpěvákům a skupinám tak, jak by chtěli. A to, jak už anglický jazyk ovládají, si mohli budoucí maturanti ověřit při sledování videa v původním znění představujícího geografii, kulturu a zvyklosti Velké Británie.

Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z německého jazyka, jsme na den 26. září vyhlásili soutěž „Kreuz und quer durch die deutschsprachige Welt“.

Již na začátku školního roku dostali všichni žáci úkol. Na dané téma měli vytvořit nástěnnou mapu – koláž, s německým popisem. To všechno mohli doplnit libovolnou prezentací na dané téma – např. předvedením zvyků, krojů, hudebních nástrojů, tance, písně, ochutnávkou typických specialit, vystavením vhodných předmětů, suvenýrů a podobně.

Žáci se skutečně celý měsíc pilně připravovali, brouzdali po internetu, obcházeli cestovní kanceláře, zpovídali rodiče a známé, co si přivezli z cest po zemích, v nichž se mluví německy a v den D nás překvapili.

Pokud byste 26. září zavítali do OA Bučovice, objevili byste v 1. patře školní budovy svět, který znáte z prezentací na veletrzích cestovních kanceláří. Studenti 1.A a 1.B nás seznámili s přírodními krásami a hospodářskými výsledky Spolkové republiky Německo. Jejich spolužáci z 2.A zvali všechny návštěvníky vlastnoručně vyrobenou mapou a přiloženými materiály do Švýcarska. Studenti 2.C připomínali kulturní osobnosti Rakouska a pamětihodnosti Berlína. Studenti 3.A a 3.B lákali velmi nápaditě k návštěvě Rakouska a metropole Vídně.I maturanti se svého úkolu zhostili velmi dobře, ačkoli měli nejmenší německy mluvící země a podle jejich názoru „se k tomu nedaly najít žádné materiály“. Úkol to byl náročnější, ale pozvánka do Lucemburska i Lichtenštejnska byla také velmi zajímavá.
Všichni studenti vyrobili nejen plastické mapy a nástěnky, ale i prostorové objekty s modelem „Obřího kola“ ve Vídni. Ke všemu tomu cestovnímu ruchu vyhrával valčík „Na krásném modrém Dunaji“ a mohli jste ochutnat také typická národní jídla – jablečný štrůdl, sýr a podobně.

.Myslím si, že se výlet do německy mluvících zemí vydařil, líbil se jak aktérům, tak divákům. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli a doufat, že celá výstava přispěla k prohloubení zájmů o studium cizích jazyků, ale také k touze se do Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska či Lichtenštejnska podívat. Mgr. Eva Kežlínková

Září: Návštěva kina

Žáci školy navštívili v místním kině filmové představení "Perníková věž". V pátek 27. 9. 2002.

Říjen: Zájezd do divadla

Dne 3. října 2002 se uskutečnil první zájezd naší školy v tomto školním roce na divadelní představení do Brna. Již od loňského roku jsme se těšili, že se nám podaří zhlédnout divadelní představení slavného anglického dramatika Williama Shakespeara Kupec benátský, které herci brněnského divadla Radost zpracovali formou kabaretu.

Slavnostně naladěni jsme se proto vydali do Brna. Představení nás nezklamalo, ba nadchlo. A tak jsme mohli sledovat příběh krásné Bianky, která měla být provdána pouze za toho muže, který splní pravidla předepsaná jejím otcem těsně před smrtí. Příběh byl spletitý, ale plný bláznivých výstupů, které nás skvěle pobavily. Ne nadarmo je divadlo Radost divadlem loutkovým. Představení bylo vhodně doplněno obrovskými loutkami, které jakoby do něj patřily. I když tato komedie nebyla pohádkou, vše nakonec dobře dopadlo a byla svatba veliká.

Nám nezbývá než doufat, že pokud nás u maturity potká otázka týkající se Shakespeara, vzpomeneme si na tento večer a snad i z paměti něco vylovíme.

Říjen: Návštěva HA Innsbruck

Zástupci Obchodní akademie v Bučovicích v čele s jejím ředitelem Mgr. Jiřím Horákem navštívili ve dnech 8. – 11. října 2002 družební rakouskou střední školu Handelsschule und Handelsakademie v Innsbrucku. Čtyřdenní návštěva tohoto centra rakouského Tyrolska byla zaměřena na projednání výměnného pobytu našich a rakouských studentů.

HAK Innsbruck je škola obdobného typu jako bučovická obchodní akademie.Je to největší škola svého druhu v Rakousku. Studuje na ní přes 1200 studentů a vyučuje asi 120 pedagogů a odborných pracovníků. Poskytuje i vzdělání pro pracující, kteří si chtějí dokončit úplné střední vzdělání. Škola je umístěna v budově nacházející se téměř v centru města . Poněvadž škola kapacitně nedostačuje, bude zahájena v příštím roce její přestavba a dostavba.

Při naší návštěvě jsme mohli navštívit odborné i jazykové učebny a mohli jsme se přesvědčit, že výuka na této i naší škole je v mnohém obdobná. Mohli jsme se také zúčastnit volební kampaně do studentského senátu, kde se jednotliví kandidáti představovali studentům a objasňovali své projekty.

Kromě naší družební školy jsme díky našim přátelům mohli srovnávat ještě více. Byla pro nás totiž připravena návštěva ještě několika dalších středních škol různého zaměření. Navštívili jsme prestižní hotelovou školu Villa Blanka v Innsbrucku a lyžařské gymnázium ve Stamsu.

Při společně strávených chvílích se také hodně vzpomínalo na roky minulé, kdy studenti a učitelé obou našich škol prožili výměnné pobyty v Bučovicích i Innsbrucku.

Poslední den jsme opouštěli překrásné centrum Tyrolska, kde jsme mohli obdivovat nejen historické památky, ale i nádherné panorama alpských velikánů, s přesvědčením, že v nejbližší době naše škola uvítá rakouské studenty a naši studenti, učící se němčinu, si své znalosti budou moci prověřit při společně strávených chvílích u nás nebo v Rakousku. Mgr. Dagmar Vrbácká.

Říjen: Volejbalové utkání s Bzencem

V úterý 15. 10. se uskutečnilo volejbalové utkání s kantory z Bzence. Volejbal vyhráli Bzenčani, košíkovou Bučováci (mgr. Horák, ing. Mlejnek, ing. Fryml, ing. Procházka, ing. Nezdařil, ing. Kostrba).

Říjen: Soutěž v ekonomice

Soutěže v ekonomice na OA Uherské Hradiště se 17. 10. 2002 pod vedením ing. Pospíšilové zúčastnili tito žáci: Ivana Divišová (4. B) ..............

Říjen: Dopoledne plné hudby na Obchodní akademii Bučovice

Nejen prací je člověk živ, řeklo si vedení OA Bučovice a využilo nabídky hudebníků a na čtvrtek 24. října 2002 přichystalo našim studentům možnost zhlédnout v Katolickém domě hudební produkci jimi přichystanou. Leckdo z nás si pod pojmem výchovný koncert představí povídku Šimka a Grosmanna s tímto názvem. Ale netřeba se děsit, hodinka strávená v sále Katolického domu nebyla pro naše studenty vůbec nudná.

Dvojice skvělých muzikantů, bývalých členů Brněnské filharmonie, si připravila nejen známé melodie, ale také povídání o nejrůznějších hudebních nástrojích. Dověděli jsme se mnoho zajímavého nejen o nich, ale třeba i o životě hudebních skladatelů. Program byl sestaven z ukázek děl od nejstarších až po nejnovější, takže jsme začínali Bachem a končili skupinou U2.

Naši hosté se s námi podělili také o zážitky z cest do různých koutů naší zeměkoule. Málokdo si asi uvědomuje, že česká vážná hudba má ve světě pořád stejně významné postavení jako mívala dřívě, a tak není na škodu si to občas připomenout. Je příjemné slyšet o tom, že třeba v New Yorku či Tokiu se každý den koná alespoň jeden koncert českých autorů. Pořád máme být na co hrdi.

Je bez pochyb, že mladý středoškolsky vzdělaný člověk, který po maturitě opouští naši školu, má mít přehled o různých oblastech nejen vědy a techniky, ale i kultury. K tomu slouží nejrůznější kulturní akce, které se na naší škole hojně konají po dobu celého studia. Mgr. Dagmar Vrbácká.

Říjen: Školení z informatiky pro učitele

Dne 24. 10. začal tzv. kurz Z (základní) z ovládání počítačů pro 11 vyučujících naší školy a 4 učitele ze ZŠ Archlebo. Kurz vedla dr. Mačková

Listopad: Burza škol

Ve dnech 12. - 13. 11. se uskutečnila tradiční "Burza středních škol". Tentokráte z důvodu rekonstrukce Domu armády to bylo na SOŠ Vyškov. Zúčastnili se: v úterý - mgr. Plhalová, ing. Cenek, mgr. Horák, ve středu - mgr. Palát a ing. Pecková.

Listopad: Soutěž ZAV

Soutěž v psaní na klávesnici v Hodoníně proběhla ve dnech 15. - 16. 11.

Listopad – prosinec: Stužkovací večírky

Stužkování obou tříd (29. 11. 2002 - 4. B – mgr. Hana Plhalová, 6. 12. - 4. A – ing. Věra Kmentová) se uskutečnilo v salonku motelu Arkáda. Při pasování 4. B byly proneseny texty, které se vztahují k vlastnostem, maturanta, u 4. A vtipné rýmy.

Na SV 4. B přítomni: mgr. Jiří Horák, mgr. Hana Plhalová, mgr. Josef Palát, ing. Jan Cenek, mgr. Dagmar Vrbácká, ing. Jarmila Pecková, mgr. Eva Kežlínková, mgr. Anastázie Polášková, ing. Jaroslav Mlejnek

Na SV 4. A přítomni: mgr. Jiří Horák, ing. Věra Kmentová, mgr. Josef Palát, ing. Jan Cenek, ing. Alena Ošancová, ing. Jarmila Pecková, ing. Jaroslav Mlejnek. Tento den se odpoledne začalo tvořit značné náledí, které znemožnilo zpáteční cestu některým studentům z Kyjovska.

Prosinec: Školní turnaj v šachu

Ve středu 4. 12. od 09:05 h začal školní turnaj v šachu, který tradičně zorganizoval předseda Klubu šachistů Jan Gorčák. Zvítězila Zuzana Drápalová (4. B), druhá skončila Dana Skovajsová ze 2. A a jako třetí Adam Faik ze 1. A. Další umístění: Karel Vodička, 4. B; Jiří Ševčík, 2. B; Miroslav Rája, 4. B; Michal Černý, 2. B; Tomáš Berka, 2. A; Erika Procházková, 2. A; Ondřej Skácel, 2. A; Nela Příborská 1. A; Jitka Kuběnová, 2. A

Prosinec: Christmas Afternoon Tea

Letošní „Vánoční pití čaje“ nebo-li takový anglický čajový dýchánek se konal 5. prosince 2002 ve školní klubovně a jako tradičně ho organizovaly profesorky angličtiny. Každé ze 4 družstev o čtyřech členech muselo vymyslet čtyři zapeklité otázky atp. Toto byla i první část programu, tzv. soutěž ve všeobecných znalostech, kde každé družstvo předvedlo, co umí a neumí. Pro chvíli oddychu byla připravena i vánoční písnička „Happy Christmas“ od Johna Lennona, se kterou jsme si notovali mnohdy i s plnými ústy báječných kremrolí. Pak v rámci soutěž následovalo Bingo s vánoční tematikou. Zvítězilo družstvo.

Prosinec: Den otevřených dveří

Uskutečnil se 12. 12. v odpoledních hodinách. Větší počet návštěvníků by mohl svědčit o větším zájmu o studium na škole.

Prosinec: Středoškolský pohár v šachu

Dne 18. prosince 2002 se akce zúčastnili: Dana Skovajsová - 2. A, Tomáš Berka - 2. A, Jiří Ševčík - 2. B, Adam Faik - 1. A. Družstvo obsadilo 3. místo za ačkem a béčkem G Bučovice před G Vyškov.

Prosinec: Třída baví školu

Akce se uskutečnila v pátek 20. 12. V programu vystoupily třídy s krátkými scénkami, třída 2. A sehrála dokonce divadelní představení. Od 10:45 h skupina MARBO hrála a zpívala písničky 60. let.

 

Školní rok 2003/2004

 

Září: Zahájení školního roku 2003 - 2004

Zahájení školního roku 1. září proběhlo tradičně ve třídách. V krátkém proslovu ve školním rozhlase popřál pan ředitel všem studentům hodně zdaru v novém školním roce. Tento den se uskutečnil i náhradní termín praktické maturitní zkoušky.

Září: Změna ve vedení Studentské rady

Novým předsedou byl zvolen Josef Bouda ze 3. C, místopředsedy Alena Šmatlavová ze 3. A a Michal Ondra ze 4. A.

Září: Exkurze 4. ročníků

Třídy 4. A a 4. B měly exkurzi od od 23. - 25. září 2004. S třídou 4. A jela mgr. Eva Kežlínková a mgr. Slavomír Mladějovský - navštívili Adršpach a Ratibořice. Se 4. B Mgr. Anastázie Polášková a mgr. Hana Plhalová - navštívili Hlubokou a okolí Českého Krumlova.

Září: Příspěvek do tisku k optimalizaci škol

V posledním období se v tisku i kuloárech objevuje řada informací, které souvisejí
s optimalizací středních škol v Jihomoravském kraji. Bylo zpracováno několik variant, žádná z nich však nebyla doposud přijata zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Případní uchazeči nemusí mít obavy o předčasné ukončení studia. V nejbližších letech bude naše škola fungovat zcela normálně.Jedním z hlavních kritérií pro případně změny má být počet přihlašovaných žáků ke studiu. S tímto naše škola problémy nemá, její kapacita je naplněná. Pro příští školní rok počítáme s přijetím minimálně 60 žáků do dvou tříd. Žáci s dobrým prospěchem nemusí vykonat přijímací zkoušky. Bližší informace obdrží zájemci o studium a jejich rodiče na Přehlídce středních škol, která se uskuteční ve dnech 11. - 12. 11. ve Vyškově nebo 11. 12. 2003 na Dni otevřených dveří v době od 14:00 - 15:30 h. Školu mohou navštívit též osobně nebo zavolat telefonem na číslo 517 383 710 či 517 383 169.
Mgr. Jiří Horák, ředitel školy

Září: Evropský den jazyků v Obchodní akademii Bučovice

Den 26. září byl radou Evropy vyhlášen Evropským dnem jazyků. Jeho cílem bylo vzdát hold evropskému jazykovému bohatství a podpořit jeho ochranu, upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. Evropský den jazyků měl být příležitostí, aby školy mimo jiné podpořily zájem žáků, studentů, pedagogických pracovníků a rodičů o studium cizích jazyků, aby zdůraznily roli jazyka jako nástroje dorozumívání národů různých kultur v procesu výchovy k toleranci a demokratickému občanství a aby využily partnerských vztahů se zahraničními školami k poznání jiné kultury, jiného společenského života a k porovnání jazykových znalostí svých vrstevníků i jejich rodičů. Na naší škole se vyučuje povinně dvěma cizím jazykům – angličtině a němčině. V kroužku ruštiny se mohou studenti ponořit do tajů ruského jazyka. S angličtinou a němčinou se žáci setkávají třikrát až pětkrát týdně. S jedním cizím jazykem pokračují ze základní školy a druhý cizí jazyk poznávají od začátku. Všichni – studenti i vyučující – si uvědomujeme důležitost dobrých jazykových znalostí, a proto jsme se rozhodli, že se i naše škola i letos zapojí do akcí, které jsou v rámci Evropského dne jazyků pořádány.

Studenti vypracovali a vystavili projekt na téma "Osobnost anglicky a německy mluvících zemí". Představili v něm osobnost z oblasti kultury, sportu a společenského života, která je zaujala. Například to byli: Freddie Mercury, Johann Sebastian Bach, Madonna, Scooter, Michael Schumacher, lady Diana, Wolfgang Amadeus Mozart, Britney Spears, Shakespeare Arnold Schwarzeneger.

Již na začátku školního roku dostali všichni žáci úkol. Na dané téma měli vytvořit nástěnnou mapu – koláž, s anglickým nebo německým popisem. To všechno mohli doplnit libovolnou prezentací na dané téma – např. předvedením zvukové ukázky, přečtením úryvku z díla, poskytnutím informací typických pro danou osobnost atp. Žáci se skutečně celý měsíc pilně připravovali, brouzdali po internetu, pročítali časopisy a dalšími způsoby získávali potřebné informace. Pokud byste 26. září zavítali do OA Bučovice, objevili byste v celé školní budově výsledky jejich snažení. Myslíme si, že se záměr představit výše uvedené osobnosti vydařil, líbil se jak aktérům, tak divákům. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli, a doufat, že celá akce přispěla netradiční formou k prohloubení zájmu o studium cizích jazyků.

Říjen: Předmětová exkurze OA Bučovice do Osvětimi

Když jsme se začátkem školního roku dozvěděli, že máme možnost navštívit světově bohužel tolik známý bývalý koncentrační tábor v relativně nedaleké polské Osvětimi, neváhali jsme ani chvíli a bez jakéhokoliv hlasování, zda jet či ne, jsme se jednomyslně shodli na tom, že v blízké době se nám určitě znovu návštěva hrůzného místa nepoštěstí, a proto jsme se v úterý 21. října letošího roku brzy ráno vydali (naštěstí) svým soukromým autobusem na dlouhou cestu a unikátní návštěvu k polským sousedům.
Již od rána nás provázelo nepříliš příjemné deštivé počasí, které nám na humoru a rádoby pozitivním myšlení opravdu moc nepřidalo, avšak rozhodit nás nemohlo. Vždyť nás nečekal pouze den zproštěný školy, především však námi dlouho očekávaný obrovský zážitek.
Po únavné pětihodinové cestě, při které nám paní profesorka Kežlínková stačila přečíst alespoň základní informace o Osvětimi, jsme se nečekaně (!) ocitli na místě. Čekala nás prohlídka onoho hrůzostrašného místa. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, a protože nám doprovod dělaly paní profesorky Kežlínková a Vrbácká, každá si vzala „na starost“ jednu skupinu. Byli nám přiděleni průvodci. Bohužel ale polští, protože námi vymodlení Čechové byli právě „v terénu“. Nyní budu mluvit, myslím, že objektivně, za skupinu pí. prof. Kežlínkové. Náš polský starý průvodce mluvil určitě úžasně spisovně polsky, jelikož jsme mu nerozuměli ani slovo. Díkybohu na tom však byla paní profesorka, která nám dokázala přeložit i ty největší polské krkolamy, komické i pro nás nepochopitelné a nepochopené věty a významy. Jak jsme se shodli, polštinu zvládá při nejmenším obstojně.
Díky ní jsme nepřišli vůbec o nic z Polákova výkladu, který byl však až nečekaně strohý, což nás mrzelo. Po celém areálu koncentračního tábora doslova běhal, měli jsme velmi málo času porozhlédnout se pořádně a (možná naštěstí) dokonale vnímat minulost a hrůzy, které se na místech, jež jsme prošli, odehrávaly.
Vitríny s neskutečným množstvím vlasů, obuvi, hřebenů, mnoha osobních věcí lidí, kterým se Osvětim stala osudnou, nám však velice přiblížila příšernost a hrůznost situace.
Procházeli jsme místy, kde byli vražděni lidé, kde zažívali nejhorší okamžiky svých mnohdy krátkých životů. Atmosféra tábora, jehož ulice vypadají paradoxně jako celkem udržované ulice městečka, sálalo otřesným dojmem. Ostnaté dráty, fotografie dobových situací, zachycené vyděšené, prosebné a nevědomé pohledy dětí zírajících do objektivů starých fotoaparátů….běhá mráz po zádech.
Prohlídka trvající asi tři hodiny nám dala neskutečně moc. Někdo si uvědomil, co vše se kdysi dělo, někoho to možná přimělo přehodnotit své priority. Nevím. Vím však, že nikdo z nás prohlídky nelituje. Barbora Fikarová, 4. A

Listopad: Školní přebor v šachu 19. 11. - výsledky

P. č. Jméno Třída Body Pom. body 1. FAIK Adam 2. A 6 2. SKOVAJSOVÁ Dana 3. A 5,5 3. JELÍNEK Jiří 3. A 4,5 4. SKÁCEL Ondřej 3. A 4 26 5. BERKA Tomáš 3. A 4 25 6. CIBULKA Roman 1. A 3,5 7. SLOVÁČEK Robert 1. A 3 25,5 8. PROCHÁZKOVÁ Erika 3. A 3 23 9. PAUŘÍK Jakub 1. A 2,5 10. KEŽLÍNKOVÁ Lenka 1. A 0
Turnaj se hrál švýcarským systémem na 7 kol s 20 min. na kolo.

Říjen: Divadelní sezona začala i na OA Bučovice

Již 1. září čekala na naše studenty na nástěnce ve vstupním vestibulu školy nabídka prvního zájezdu na divadelní představení do Brna. Vybráno bylo dílo, jímž se poprvé na evropském kontinentu představil nový divadelní žánr – muzikál. Stalo se to právě u nás, a snad právě proto má český divák k Divotvornému hrnci (ve skvělém překladu a úpravě Jana Wericha) stále vřelý vztah. Ostatně, kdo by neznal vodníka Čochtana a nestárnoucí melodie typu Jakpak je dnes u nás doma, Tam za tou horou ad., jež se pravidelně objevují v repertoáru všech generací zpěvaček a zpěváků české populární hudby.
Zájemci ze všech ročníků naší školy se tedy mohli ve čtvrtek 16. října vydat svátečně naladěni do brněnského Mahenova divadla. V představení byla dobře patrna hlavní herecká dvojice, jak jsme na ni zvyklí z předválečných představení Osvobozeného divadla. Svých rolí se skvěle zhostili Milan Horský v roli Josefa Nováka a Erik Pardus v roli vodníka Čochtana. Pardus vnesl do muzikálu volnost a improvizaci, na kterou je divák zvyklý z jeho domovské scény, Městského divadla Brno.
Ti, kteří čekali velkou legraci, byli asi zklamáni, protože téma, které si Voskovec s Werichem přivezli ze svého pobytu v emigraci, moc k smíchu nebylo. Mohli jsme si však uvědomit, že se za těch více než 50 let od vytvoření muzikálu moc věcí nezměnilo. Černoši sice v Americe získali větší rovnoprávnost, ale rasová otázka stále není zcela vyřešena ani v jiných zemích. A co se hlouposti a vynalézavosti malého českého človíčka týká, nejsme na tom o moc lépe.
Chtěli byste vědět, o čem tohle představení bylo? Neváhejte a vydejte se za kulturou do Mahenova divadla v Brně. Přejeme vám příjemný zážitek.
Mgr. Dagmar Vrbácká

Ukázky ze slohových prací studentů :

Obchodní akademie Bučovice

Odpadkový koš

Zdravím vás, studenti 3. A. Pokud nevíte kdo jsem, tak vám trochu poradím. Celé dny a noci stojím v koutě vaší třídy a bedlivě vás pozoruji, jak se učíte – nebo spíš neučíte.
Na 100 % kolem mne prošel už každý žák této třídy a také velká část profesorského sboru.
A kdo tedy vlastně jsem? Jsem ten, koho za celý život nikdo nepozdraví, nikdo mě neobdaruje milým úsměvem a žádná ruka mě nepohladí. Jediný okamžik, kdy si všimnete mé existence, je ten, když se vám na lavici nahromadí nějaké přebytečné věci a vy nevíte, co s nimi. Vlastně víte. Máte více možností. Buď je začnete házet po svých spolužácích, což vám v tu chvíli připadá jako to nejvtipnější na světě, a nebo se danou věcí pokoušíte vší silou trefit přímo do mě. To si připadám jako na bitevním poli – padá na mě jedna bomba za druhou. Mám na sobě už tolik modřin, že bych je do smrti nespočítal.
Nesmím ale zapomínat ani na ty dobré dušičky, které se vší slušností pomalu vhodí odpad do mého, k tomuto účelu stvořeného, „těla“.
Už mě snad poznáváte, nebo ne? NE! Nejsem umyvadlo! Je sice pravda, že tento můj kolega na vaši nepřesnou mušku také někdy doplácí, ale pořád je na tom lépe než já.
Nebudu vás dále napínat, stejně mě už někteří z vás neposlouchají a možná na mě dokonce plánují další atentát.
Jsem váš milovaný, ale ne milující, ODPADKOVÝ KOŠ.
Erika Procházková, 3. A

Člověk a zvíře

Téma člověk a zvíře jsem si nevybrala jen proto, že mám ráda zvířata, ale také proto, že mám ráda lidi. A lidé jsou přece z opic. A kromě toho, všichni v sobě máme schováno nejméně jedno zvíře – naši vlastnost. Proč bychom si jinak říkali – Nejez jak prase, nechovej se jako dobytek, nesměj se jako kůň … nebo – Je vysoká jako žirafa, smrdí jako tchoř…? Když nám někdo řekne, že jsme pilní jako včelky, tak každý přece ví, co si pod tímto výrazem má představit. Říká snad někdo, že smrdíte jako člověk nebo jste pilný jako člověk? Já to teda neříkám a ani jsem to od nikoho neslyšela.
Někdo si možná představí toto téma tak, že se zamyslí nad tím, jak se chová ke svému domácímu mazlíčkovi. Můžeme si ale vybavit i lidi v pravěku a jejich boje s mamuty. Buď zabili mamuta, nebo mamut zabil je. Dělila je ale schopnost trochu se domluvit – lidi se domluvili, spojili se a šli na mamuta. Vyhráli. Potom jim mamut poskytl nedobrovolně své maso a kožich. Později využívali lidé i zvířecí sílu na to, aby jim pomohla s těžkými prácemi nebo také ve středověku jezdili na koních rytíři. Koho vlastně napadlo, že se zvířata dají ochočit, že jsou schopna navázat kontakt s lidmi? Díky lidem se ale bohužel stalo i to, že některá zvířata vyhynula, ale naštěstí jsou objevovány nové a nové druhy.
Nemám ráda pohled na nešťastná zvířata v útulcích. Když v televizi nabízí nějakého Punťu, kterého nechal páníček v lese uvázaného ke stromu… není to strašné? Je! Proč si toho Punťu koupil? A jestli si ho nekoupil, tak proč ho nedal někomu, kdo by ho měl rád a staral by se o něho? Někdo si zase koupí psa, nějakého zabijáka, nechá ho na dvoře s nenápadně otevřenou brankou a čeká, až půjde někdo na procházku a ten jeho pes zaútočí. Někdo zase nesnáší pavouky a vůbec by mu vlastně nevadilo, kdyby neexistovali, ale jiní mají rádi pavouky jako kamarády a bránili by je vlastním tělem a neuvazovali by je v lese ke stromu.
Co všechno si můžeme ochočit? Na co můžeme jít podívat jen do zoologické zahrady nebo do cirkusu? Viděli jste někdy v ZOO krávu? Já ne. A proč ne? Není to zvláštní zvíře? Kráva se raději pase někde na louce. Chudáci papoušci se snaží lítat v klecích a medvědi se válí celý den v něčem, co vypadá jako betonové akvárium, naštěstí bez vody. Pozor, pozor, nová atrakce, cirkus má dva žraloky! Viděli jste ty ryby? Polomrtví žraloci tam plavou v nějaké umělohmotné bedně. Co si asi myslí diváci? Panebože, doufám, že se ten žralok nenaštve a nesežere mě! nebo – Co to s těma rybama je, vždyť je teď nakrmili a ony spí…
V přírodovědných dokumentech se často objevuje téma – Nezabíjejte velryby. Mně je těch velikánských chudáčků líto. Proč je zabíjí, proč je loví, proč je jí, proč je řežou na kousky a prodávají, proč nepřestanou?! Jsou to pytláci jako v džungli. Je přece strašné, že zastřelí slona, uříznou mu kly a potom si vydělávají tím, že dělají ze slonoviny knoflíky a přívěšky. Hrůza!

A teď domácí mazlíčci. Pokud jsou to mazlíčci v pravém slova smyslu, tak jsou to zvířata, o které je postaráno ze všech nejlíp. Když se řekne domácí mazlíček, tak si nejspíš vybavím psa. Ten je sice přivázaný k boudě, ale krmíme ho vším dobrým a na Vánoce ho pustíme na pohovku a dáme mu dárek. Co všechno ale můžeme mít doma, v pokoji, na dvoře, v zahradě? Na zahradě toho teda můžeme mít hodně, ale to nejsou domácí mazlíčci. Nevím, jestli si někdo pustí na pohovku krtka a dá mu dárek… Můžeme chovat rybička, křečky, papoušky, kočky, psy… jedna kamarádka měl i činčilu. Potom jsou takoví, kterým nestačí normální pes, a tak si doma chovají hady, pavouky nebo dokonce, a to asi nepochopím, šváby nebo různé hnusné brouky. Když jsem byla mladší, tak jsem chtěla mít nějaké zvířátko v pokoji. Dodnes žádné nemám. Ježíšek mi nikdy nedonesl mořského koníka, malou žirafu nebo aspoň mrňavého krokodýlka. Bratrovi se taky nedostalo tolik vytouženého tygra. Doma jsme už měli celkem dost zvířat, ale – papoušek umřel, želvy jsme prodali, psa nám přejelo auto a poslední dvojici koťátek také. Teď máme ještě jednoho psa a stará se o něho, teda o ni, hlavně mamka. Hlídá dobře (ten pes).
Mějme rádi zvířata! A zamysleme se nad sebou – nezabíjejme velryby, neuvazujme psy ke stromům, nejezme jako prasata!
Každý ví, kde ho bota tlačí

Každý si pod tím může představit něco jiného. Chápu to tak, že každý člověk si je vědom své chyby, ale nechce, aby si toho ostatní všimli, a tak předstírá, že je všechno v pořádku. Uvnitř ho to však užírá a říká si třeba, jakou udělal hloupost. Lidé jsou však odlišní, někdo nemá svědomí žádné a jiný se zbytečně trápí až moc.
I já jsem se spletla, dokonce jsem xkrát lhala a nedala jsem to najevo. Když člověk neumí uznat svou chybu, je to špatná vlastnost. Avšak na straně druhé je někdy lepší raději neříkat pravdu, pak by člověk mohl ztratit dobré přátele. Co z toho plyne? Každý by se měl chovat tak, aby se pak mohl cítit dobře.
Dá se to pochopit i vtipně. Protože každý má jinou nohu, potřebuje různé číslo bot, aby ho pak netlačily. Ale většinou se ta obuv (letní či zimní) musí stejně rozchodit. Ono takový flek od krve na ponožce není zrovna pěkný pohled.

Prosinec: Stužkovací večírky 2003

Stužkování 4. A se uskutečnilo v 18:00 h na zámku, za účasti některých pedagogů, rodičů, příbuzných a známých maturantů. Pasování 25? studentů provedla třídní profesorka mgr. Eva Kežlínková, stužky připínal její zástupce mgr. Slavomír Mladějovský. Nápis na stužkách: Večírek byl v salónku motelu Arkáda. Z ped. sboru byli kromě aktérů stužkování přítomni: mgr. Jiří Horák, ing. Jaroslav Mlejnek, ing. Hana Špičáková, ing. Jarmila Hnidáková Pecková, ing. Věra Kmentová. Z programu mimo jiné zaujaly: pohádka Popoluška („Som taká šťastná“, „O. K.“, „Som taký pekný“), hádání komu ze studentů a kantorů patří fotografie z dob jejich dětství (cca 2 let věku).
Stužkovací večírek 4. B proběhl o týden později, v salónku motelu Arkáda; začátek byl stanoven na 19. hodinu. Stužkování 27 studentů prováděla třídní mgr. Anastázie Polášková, respektive její zástupkyně mgr. Hana Plhalová. Z ped. sboru byli dále přítomni: mgr. Jiří Horák, ing. Jaroslav Mlejnek, mgr. Božena Stavělíková, ing. Hana Ježková, ing. Olga Pospíšilová. V programu upoutala „Princezna s goldovó hvězdó na řepě“ (brněnský „hantec“) soutěž Kufr a další.

Prosinec: Třída baví školu 2003

Poslední prosincový školní den patří na Obchodní akademii Bučovice tradiční akci Třída baví školu.
Před ní studenti školy navštívili výchovný koncert „Procházka staletími“, který se uskutečnil v Katolickém domě. V pořadu měli mimo jiné možnost sledovat, jak by se hrála známá píseň Yesterday pomocí aktuálního hudebního stylu daného století.
Organizace zábavného programu „Třída baví školu“ se chopili studenti třetího ročníku Martina Huječková a Josef Bouda. Svým vtipným průvodním slovem a scénkami zvýšili již tak poměrně vysokou kvalitu tohoto zábavného odpoledne. Nechyběly v něm scénky, ukázka z filmu „Slunce, seno, jahody“, písničky, kviz „Nejslabší máte panáka“, parodie na tanec a zpěv našich hvězd populární hudby, pohádka „Zlatovláska“ ve slovenském jazyce, pohádka „Princezna s goldovó hvězdó na řepě“ v jazyce „brněnském“ a další.
Sled vystoupení zaujal nejen žáky školy a jejich pedagogy, ale i řadu absolventů, kteří se pobavit s nimi.

Prosinec: Konec roku 2003 na OA Bučovice

Stejně jako celý uplynulý rok, tak i jeho konec, se na naší škole nese ve znamení kultury a sportu. Dne 6. listopadu se uskutečnil zájezd na muzikálové představení Kytice do brněnského studia Marta. Mohli jsme zhlédnout balady z Erbenovy Kytice v hudební úpravě Jiřího Suchého a Ferdinanda Havlíka.
Na Mikuláše ještě čekalo studenty školy již tradiční setkání s Mikulášem. Podle zásluh někteří dostali sladkosti, jiní uhlí a bramboru. Celý den byl zakončen odpoledním čajem pro studenty 2. ročníků pod názvem Afternoon Tea, kde studenti prokázali své znalosti v anglickém kvizu, jako správní Angličané pili pravý anglický čaj s mlékem a zpívali anglické vánoční písně. V kvizu zvítězilo družstvo 2. B ve složení Veronika Rozsypalová, Šárka Fajbusová a Vendula Sedláčková.
Studenti 4. ročníků vstoupili 5. prosince (4. A), resp. 12. prosince (4. B) do řad maturantů a na svých stužkovacích večírcích ukázali, že budou do života připraveni jak po stránce odborné, tak i po stránce kulturní a společenské.
Tak jako se chýlil ke konci kalendářní rok, chýlila se studentům 2. ročníků pomalu, ale jistě ke konci i jejich výuka v tanečních kurzech. Své umění nám všem předvedli 20. listopadu na své první prodloužené hodině v sále nesovického kulturního domu. V úterý 16. prosince proběhla předvánoční prodloužená hodina a 10. ledna je čeká jejich velká událost – slavnostní ples v Janáčkově divadle. Nyní již jsou připraveni proplouvat v tanečním rytmu celým svým životem a vzpomínat na to, kdo jim to tenkrát tak škaredě pošlapal nohy.
Poslední prosincový školní den patří na Obchodní akademii Bučovice tradiční akci Třída baví školu.
Před ní studenti školy navštívili výchovný koncert „Procházka staletími“, který se uskutečnil v Katolickém domě. V pořadu měli mimo jiné možnost sledovat, jak by mohla znít známá píseň Yesterday, kdyby ji např. vytvořili hudebníci středověku, Mozart, Bach, Chopin, Bartók a jiní skladatelé. Koncert byl provázen mluveným slovem s "návodem" jak a co poslouchat na písni a jejich proměnách. Učinkujícími umělci byli: Václava Černohorská (klavír a průvodní slovo), Gabriela Plíškova (housle, zpěv) a Norbert Šimon (kontrabas, zpěv). Akci organizačně zajistilo Městské kulturní a informační středisko.
Organizace zábavného programu „Třída baví školu“ se chopili studenti třetího ročníku Martina Huječková a Josef Bouda. Svým vtipným průvodním slovem a scénkami zvýšili již tak poměrně vysokou kvalitu tohoto zábavného odpoledne. Nechyběly v něm scénky, ukázka z filmu „Slunce, seno, jahody“, písničky, kviz „Nejslabší máte panáka“, parodie na tanec a zpěv našich hvězd populární hudby, aerobik, pohádka „Popoluška“ ve slovenském jazyce, pohádka „Princezna s goldovó hvězdó na řepě“ v jazyce „brněnském“ a další.
Sled vystoupení zaujal nejen žáky školy a jejich pedagogy, ale i řadu absolventů, kteří se přišli pobavit s nimi.
Příspěvek do Bučovických novin

Ukázky ze slohových prací studentů Obchodní akademie Bučovice :

Ráno, raníčko

Téma ranní vstávání je určitě téma věčné, ale také vděčné. Pojďme společně probrat tuhle noční můru většiny lidí.
Asi každý z nás zná ten pocit, když se mu pár centimetrů od ucha rozezní ten otravný a nenáviděný tón našeho budíku, který naznačuje, že je čas vstát. Snažíte se otevřít oči, ale nejde to. Potřeba spánku je větší než potřeba vydělávat peníze nebo se vzdělávat. Po chvíli přece jen vstanete. Bohužel zjišťujete, že jste nevstali po chvíli, ale že jste si poleželi trochu déle.A teď to začíná, každodenní kolotoč, kdy do desetiminutového intervalu musíte vtěsnat nespočet činností. Vybíháte z pokoje či ložnice, kde jste se právě oblékli, ale zjišťujete, že každá ponožka má jinou barvu. Tak se otočíte a běžíte zpět. Bohužel jste si nevšimli zákeřně nastraženého prahu před dveřmi a padáte. Po chvíli lezete po čtyřech z pokoje se správnými ponožkami, ale s naraženým kolenem. Snažíte se vstát, ale nejde to. Tak se s naprostým klidem a elegancí skutálíte ze schodů do koupelny.
Zde se vám vstát již daří. Ranní hygienu zvládáte dobře. Jen do chvíle než vám dojde, že místo zubní pasty se vám na jazyk lepí indulona. Rychle si vyplachuje ústa. Na opětovné čištění zubů už není čas. Zuby sice budete mít žluté, ale alespoň se budou lesknout. Se svým novým zářivým úsměvem kulháte do kuchyně.
Času už opravdu není nazbyt. A tak místo tradičního ranního horkého čaje do sebe lijete studené, prošlé, zelené mléko. Snídaně? Není čas hážete ji vašemu věrnému psovi z okna. Ten ji omrkne, pozvrací se a běží zpět do boudy. Asi jste udělali dobře, že jste snídani nejedli, právě byste nejspíš objímali záchod. Na papírek se zapisujete: Nezapomenout poděkovat mamince za snídani!S kolenem jako meloun belháte z domu. Jenže před domem jste ještě stoupli do ho…….rtenzií, o které se vaše matka tak pečlivě stará. Pro jistotu se ještě vrátíte do domu, kde berete otcovu botu a děláte s ní obtisk v hlíně.Na vlak jste to stihli jen tak tak. Ostatní lidé na nádraží z vás mají strach, neboť vaše „afro“ na hlavě budí respekt a navíc pach indulony z vašich úst není zrovna příjemný.¨S noblesou vám vlastní nacpete oteklé koleno do vlaku, usadíte se řeknete si: „Tak, zase jsem to zvládl“.

Lukáš Obhlídal, student 2. B

Život studenta na Obchodní akademie Bučovice

Studenti Obchodní akademie v Bučovicích mají ve škole velmi dobré zázemí jak ze strany svých profesorů, tak ze strany zaměstnanců školy.
Je tady i dobré materiální zázemí. Nachází se zde několik počítačových učeben, ve kterých probíhá výuka práce s výpočetní technikou i výuka jiných odborných ekonomických předmětů. Těchto učeben mohou studenti využívat ke své práci i mimo vyučování. Mohou ale také využívat bezplatného přístupu na internet. Dále je zde klubovna, kde studenti také tráví čas mimo vyučování. Mohou zde sledovat televizi, připravovat se na další vyučovací hodiny a využít počítače, který se tady také nachází. Studenti také často využívají školní knihovnu, ze které čerpají námět a informace ke svým pracím. Toto jsou jen některé z možností, kterých mohou využít studenti naší školy.
Pro pobavení našich studentů je pořádána také celá škála školních i mimo školních akcí. Hned v prvním ročníku se naši studenti mohou zúčastnit lyžařského kurzu v Jeseníkách. Tady se většina zúčastněných naučí po týdenním výcviku docela obstojně lyžovat a užijí si spoustu legrace. Studenti druhých ročníků mají možnost navštěvovat taneční hodiny, které začínají vždy v září a trvají do konce prosince. V létě je pro tyto studenty organizován sportovní kurz, který zahrnuje cyklistiku a pěší turistiku. Tento kurz trvá celý týden. Každoročně se na naší škole koná školní ples, který vždy organizují studenti třetích ročníků se svými třídními profesory. Ples je tradiční společenskou akcí, kde se setkávají současní i bývalí studenti naší školy. Každý rok těsně před Vánocemi se zde pořádá akce s názvem Třída baví školu. Každá třída si připraví program, kterým se snaží pobavit všechny ostatní studenty. Další akcí, kterou pořádají studenti maturitních ročníků, je Poslední zvonění. Touto akcí se budoucí maturanti oficiálně loučí se všemi ostatními studenty a svými profesory. Další akcí je Majáles, tato akce je také pořádána studenty třetích ročníků, při majálesu prochází maskovaný průvod městem, aby se ukázal obyvatelům města, poté se průvod vrací do školy kde je připraven program pro ostatní studenty školy. Mimo tyto akce se zde pořádají také různé zájezdy: Například do různých divadel nebo do Vídně a Prahy. Tyto zájezdy většinou mají dobrý ohlas z řad zúčastněných studentů. Každá třída má také možnost strávit pět dní ve školním roce mimo školu za účelem různých exkurzí. Termín těchto exkurzí si každá třída určuje sama. Škola na mě udělala velmi dobrý dojem a jsem tady velice spokojený.Zbyněk Kusák, 2. B

Ples v opeře

Každým rokem se studenti druhých ročníků Obchodní akademie v Bučovicích účastní tanečních kurzů. Bylo tomu tak i letos. Taneční škola Danza pod vedením Jany a Viktora Jančových pro nás studenty měli připravené lekce tanců. Taneční probíhaly od konce září do prosince. Měli jsme možnost účastnit se prodloužené v Nesovicích, vánočního plesu v Bučovicích a závěrečného plesu v Brně, právě tímhle plesem jsme se mohli s Danzou rozloučit.
Taneční škola Danza manželů Jančových a restaurace Bohéma pořádala dne 10. ledna 2004 v Janáčkově divadle v Brně v ulici Rooseveltově akci nazvanou „Ples v opeře“. Tuto akci podporovalo nemálo štědrých sponzorů. Vstupné včetně místenek a přípitku stálo 390,--Kč (resp. 490,-- Kč ). Přípravy začaly již v ranních hodinách. Měli jsme se sejít už v deset hodin, abychom si secvičili naše vystoupení. Kvůli hustě padajícímu sněhu a špatné sjízdnosti silnic se muselo začít později. Konečný počet dvaceti párů studentů z OA v Bučovicích společně se studenty ze škol v Rousínově a Hustopečích pilně nacvičoval zahájení, polonézu.
Celá akce vypukla s půlhodinovým zpožděním v půl osmé. Program večera zahájila pětiminutová polonéza. Slavností atmosféru vytvářely pěkné šaty tanečnic a tanečníků. Po zatančení polonézy nám dvakrát během večera zazpívala sólistka Státní opery v Praze Andrea Kalivodová. Ukázky svého umění předvedli sólisté baletu ND v Brně, studio orientálních tanců Maya. Milovníky krásných šatů mohla nadchnout módní přehlídka. Kdo si chtěl zatančit v rytmu diska, mohl jít do sálu restaurace Bohéma, kde byl přichystán bohatý raut. Nervozita panovala snad u všech vystupujících, dokonce i u „profíka“, známého baviče Vladimíra Hrona. Součástí večera byla jeho imitátorská show, která sklidila největší úspěch. Během večera vystoupil dvakrát. Jako obvykle zazpíval na jedničku několik známých písniček. Imitoval i nejúspěšnějšího slavíka Karla Gotta a právě při této příležitosti dal možnost, aby si s ním někdo zazpíval. „Zapěly“ si s ním dvě studentky z naší školy. Sklidil takový úspěch, že když odcházel, lidé začali skandovat a tak se definitivně rozloučil písní od Simona a Garfunkla „Bridge over troubled water“. Kolem půlnoci se losovalo o značkové hodinky firmy Rotax. Atmosféru zpříjemňoval taneční orchestr Rafael, Salónní orchestr Brno a taneční soubor Danza.

Tato akce se v Janáčkově divadle konala již počtvrté. Příští rok, kdy budeme moci zhlédnout ples v půlkulatém jubileu, popáté, bude stát určitě za to. Kdo si rád zatancuje a hlavně se rád baví, ať si zcela jistě nenechá ujít tento ples v příštím roce. Ples navštívili nejen účastníci, ale i široká veřejnost. Po celý večer nás provázel pan Janč, který si určitě zaslouží velký dík (a to i za jeho trpělivost). Myslím, že celý večer se vydařil a co se týče mě, mám určitě na co vzpomínat.
Šárka Fajbusová, studentka 2. B OA Bučovice

Leden: Lyžařský kurz studentů OA Bučovice

A už je to tady! Sobota 17. ledna 2004. Žáci 1. A a 1. B odjíždí na lyžařský výcvik pod Kralický Sněžník, do malé horské vesničky Nová Seninka blízko hraničního přechodu s Polskem.
Ihned po příjezdu jsme začali s rozdělováním pokojů, vybalováním věcí a hlavně výběrem lůžka ke spánku. Příjezdový večer byl zakončen vydatnou večeří, po níž následoval rozkaz na následující den. Naše první ráno bylo velmi optimistické. Obloha i sníh splňoval naše představy, a tak jsme po snídani vyrazili na svah. Našim prvním úkolem bylo rozdělení do družstev, což jsme zvládli poměrně rychle. Poté se jednotlivá družstva odebrala na svahy a výcvik mohl začít. Méně zdatní lyžaři se učili nejprve jezdit na vleku a pomalu sjíždět na lyžích kopec. Všichni to ale bez problémů rychle zvládli. Ti zdatnější začali výcvik základními prvky až po moderní carvingové lyžování. První den nám skončil brzy, a tak není divu, že večer bylo o čem povídat. Po další dny nám během dne sněžilo, ale občas vysvitlo i horské sluníčko. Přes den jsme se všichni zdokonalovali ve stylu lyžování, nejnovějších lyžařských technikách, ale také nemohly chybět zábavné večery plné soutěží a legrace. Poslední den byl zakončen obřím slalomem, který všichni na 100 procent zvládli.
Aniž bychom si to uvědomili, byl tu závěrečný večer a my měli ráno vyklidit pokoje a vrátit se domů. Nikomu se však nechtělo, ale tak už to bývá. Při cestě si každý vybavoval skvělé zážitky. Jak se naučil nebo zdokonalil v lyžování, více se seznámil se spolužáky. Určitě nám toto dobrodružství utkví v paměti, protože je to jedna z našich velkých historek a věřte mi, že je na co vzpomínat!

Hana Kosová, studentka 1. A OA Bučovice

Únor: Ples OA Bučovice

Stejně jako roky minulé, tak i letos 6. února 2004 uspořádaly 3. ročníky Obchodní akademie v Bučovicích školní ples, který je již tradičním setkáním studentů, absolventů, rodičů, profesorů, sponzorů a přátel školy.S přípravou plesu bylo spojeno mnoho práce a starostí. Nakonec se však vše zvládlo a mohlo se začít.
Hned na začátku se slova se ujali studenti Martina Huječková z 3. A a Josef Bouda ze 3. C. Pak následovala polonéza, kterou nacvičila se studenty převážně třetích ročníků paní profesorka Stavělíková. Během polonézy ukázala své taneční umění i Patrika Klíčová (3. C) se svým partnerem. O pár minut později byla již zábava v plném proudu.
Pódium ovládla na celý večer hudební skupina MARBO z Prostějova, kterou dobře známe z několika vystoupení v naší škole.
Díky štědrým sponzorům byla velmi bohatá tombola (246 cen).
 

Únor: Optimalizace škol

Dne 18. 2. projednalo Jihomoravské krajské zastupitelstvo koncepci školství. Návrh na sloučení naší školy s Gymnáziem Bučovice nebyl vůbec projednáván, ač k tomu vše směřovalo.

Březen: Pohřeb ing. Pavla Kašpara

Dne 29. února zemřel nečekaně a náhle bývalý dlouholetý zástupce ředitele naší školy ing. Pavel Kašpar. Pohřeb se uskutečnil v sobotu 6. března v bučovickém kostele za účasti mnoha absolventů a kolegů zesnulého. Smuteční proslov přednesl ředitel školy mgr. Jiří Horák. Po obřadu bylo tělo zesnulého převezeno do obce Hovězí na Valašsku.

Duben: Okresní přehlídka Středoškolské odborné činnosti

Na Obchodní akademii Bučovice se uskutečnilo okresní kolo 26. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Své práce zde obhajovalo ve třech sekcích 24 studentů z Gymnázia Bučovice, Gymnázia Vyškov a Obchodní akademie Bučovice. Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činností žáků středních škol a jejím výsledkem je vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka. Posláním SOČ je rozvíjet a podporovat odborné vědomosti a zájmy žáků, vést je k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh, podporovat jejich odborný růst a přispívat k účelnému využívání jejich volného času. V oboru chemie zvítězila studentka Gymnázia Bučovice Romana Hložková s prací "Výzkum a vývoj veterinárních léčiv" před prací "Vitamín C a jeho množství v závislosti na různé kuchyňské úpravě" od studentek G Vyškov Denisy Skřivánkové a Jany Machalové: V oboru Geologie a geografie skončil jako první Josef Šitka z G Vyškov s prací "Globální oteplování v Drnovicích", v oboru Zdravotnictví Karolína Floryková z G Vyškov s prací "Fixní ortodontický aparát a jeho místo v současném životě mladé generace" a jako druzí byli Dana Kotolanová a Jiří Pinka (G Vyškov) s prací "Velikost srdce na RTG a ultrazvukovém zobrazení". V oboru Ochrana živ. prostředí vyhrála studentka G Bučovice Alena Červinková, která obhajovala práci "Zhodnocení kontamince povrchových vod v obci Rašovice". V oboru Ekonomika skončila jako první studentka G Bučovice Sylva Klimešová s prací "Problematika nezaměstnanosti" před Evou Oslíkovou z OA Bučovice s prací "Zdaňování studentů". V oboru Pedagogika, psychologie a problematika využití volného času se vítězkou stala Tereza Procházková z G Bučovice s prací "Útok na spotřebitele aneb příliš dlouhá sleva" před Michaelou Marákovou z OA Bučovice s prací "Přirozené partnerství člověka a koně". Vítěznou práci v oboru Historie "Církevní stavby v Bučovicích" obhajoval Jan Růžička z G Bučovice. V Ostatních společenskovědních oborech zvítězila práce Aleny Chládkové z G Vyškov s názvem "Humanistické hnutí a jeho pomoc v Africe". Vítězové obdrželi kromě věcných cen od MŠMT i peněžní dar ve výši 500 korun od České spořitelny, generálního partnera SOČ. Českou spořitelnu zastupovala paní Zdeňka Kratochvílová z pobočky České spořitelny v Bučovicích. České spořitelně patří poděkování za podporu této významné zájmové činnost středoškolských studentů. Výše uvedené práce postupují do krajského kola, které se uskuteční 17. května na SOU Jánská Brno.

Duben: Písemná MZ z jazyka českého

Ukázka z písemné maturitní práce z jazyka českého studentky 4. B OA Bučovice Petry Šmídové

Motto:

  • „Minulost je historií,
  • budoucnost je tajemstvím
  • a tento okamžik je dar.“

Jaké priority máte ve svém životě nyní, krátce před maturitou? (úvaha) V současné době procházím etapou života, kdy opouštím brány dětství a přede mnou stojí život dospělého člověka, který už musí jednat jen sám za sebe, věřit v sebe a ve své schopnosti a nespoléhat na druhé. Opět mě čeká rozhodnutí, jako tomu bylo i před čtyřmi lety. Co dál? Jaká jsou má vysněná přání? Jsou vůbec realizovatelná? Která je ta správná volby? Čím bych chtěla skutečně být? Tyto otázky si klade i většina mých spolužáků, a přátel, kteří se nacházejí ve stejné nebo podobné situaci. Ale jsou tu také ti, kteří mají v rozhodování jasno a pevně si jdou za svým cílem třeba již od dětství. Když se zamýšlím nad svojí volbou tenkrát, uvědomuji si, že mi s výběrem povolání pomáhali rodiče. Radili mi a snažili se mi ukázat cestu, jakou jít dál. Kdo mi ale poradí teď? Už záleží jen na mně, jak naložím se svým životem. Myslím, že studium na střední škole, kterou jsem zvolila, mi přineslo mnoho nových znalostí a zkušeností, které jistě v budoucnu efektivně využiji. Prožila jsem zde nejkrásnější roky svého života, našla jsem si tady i tu nejlepší kamarádku, která mi ukázala nový směr a naučila mě přemýšlet o všem lépe a s nadhledem. Mnohému jsem se zde přiučila a začala vidět do věcí, které by mi jinak zůstaly tajemstvím. Baví mě tento svět, který je plný mezilidských a samozřejmě obchodních vztahů a snad se ze mě jednou stane schopná manažerka významné firmy nebo uznávaná a kvalitní daňová poradkyně. Již několik let se také zajímám o psychologii. Začátky zájmu o tento obor se projevily již na základní škole. S kamarádkou jsme každý den chodily pomáhat do školní družiny, kde jsme hlídaly malé děti, hrály si s nimi a připravovaly pro ně různé hry a úkoly. Co se jim asi honí v hlavičkách? Proč je každé dítě tak jiné? Tyto a další otázky jsem si kladla stále častěji. Z velké části je to dané výchovou, prostřednictvím, ve které se pohybují a vyrůstají, a hlavně důležitou roli hraje láska rodičů, ale také učitelů a vychovatelů. S dětmi přece nejde jednat jako s dospělými. Potřebuje spoustu trpělivosti, obětavosti a porozumění. Chtěla bych tyto zkušenosti a poznatky dále rozvíjet a studovat. Proto jsem zkusila štěstí a podala si přihlášku na fakultu sociálních studií, obor psychologie. Podle mého názoru by mi psychologie mohla pomoci v jednání s lidmi v obchodních i poradenských záležitostech. Chtěla bych se učit poznávat, co se děje uvnitř člověka a pochopit, proč tomu tak je. Každý člověk je jedinečný a nezaměnitelný. Psychologie by mi ukázala, jak se lépe vcítit do svých klientů, uměla bych lépe rozpoznat jejich opravdové pocity a přání. Jedině tak bych mohla nejlépe vyplnit jejich požadavky a snažit se je nejvíce uspokojit. A čeho bych chtěla v životě dosáhnout? Především je základem dnešní společnosti dobré vzdělání. Po studiích bych si chtěla najít kvalitní práci, se kterou bych byla spokojená a která by především naplňovala mé představy o dobrých vztazích na pracovišti i o spokojených zákaznících. Mým nejdůležitějším cílem je ale založení vlastní rodiny. Chtěla bych mít spoustu dětí a jim věnovat tu největší část mého života. Protože co je na světě krásnější, než obětovat svůj život pro druhé? Věřím, že mé rozhodnutí je správné a že i za několik let o něm nebudu pochybovat.

Duben: velikonoční kviz na OA Bučovice

Ve středu 7. dubna 2004 se v tělocvičně na OA Bučovice uskutečnil tradiční velikonoční kviz. Tříčlenná družstva z jednotlivých tříd odpovídala testovou formou (ze 4 odpovědí) na celkově 60 otázek z historie, zeměpisu, hudby, sportu a tzv. všehochutě, která zahrnovala témata z nejrůznějších dalších oblastí. Družstva se mohla pro jednotlivé okruhy prostřídat. Studenti museli prokázat své znalosti z řady letopočtů, ze zeměpisných rekordů, poznávali hudební ukázky a hudební nástroje, ve sportu se otázky týkaly mimo jiné i nastávajícího šampionátu v ledním hokeji. Ve všehochuti měli určit co znamená "sapristi", "mana", "poste restante", "makulatura", kdo je zobrazen na padesátikoruně atp. Celkově zvítězilo družstvo 3. C, v jehož řadách se prostřídali tito studenti: Radek Jeřábek, Magda Závodná, Martin Pukl, Klára Schmittová, Josef Bouda, Monika Janovcová, Zbyněk Macalík. Druhá skončila třída 2. B a jako třetí třída 1. B.

Duben: návštěva družební školy v Innsbrucku

Ve dnech 14. – 17. 4. 2004 navštívila 19členná skupina studentů Obchodní akademie Bučovice se dvěma pedagogy Obchodní akademii (Handelsakademie-HAK) Innsbruck. S touto školou udržují bučovičtí již více než 10leté kontakty. Tentokrát se návštěva uskutečnila v souvislosti se 125. výročím založení školy. V Innsbrucku nás překvapilo vzhledem k jeho nadmořské výšce (580 m) velmi pěkné počasí způsobené tzv. fénem. Řada stromů a keřů zde byla v plném květu – dá se říci, že mnohem větším, než v naší oblasti. Innsbruck, hlavní město Tyrolska, má 130 000 obyvatel. Tyrolsko má rozlohu 12 648 km2 a žije zde 590 000 lidí. Část země zvaná Východní Tyrolsko se střediskem Lienz je oddělena územím Salcburska a Itálie. U nás je Innsbruck znám především jako centrum zimních sportů a místo, v němž se v letech 1964 a 1976 konaly zimní olympijské hry. Na jejich upomínku bylo v proslulém domě Goldenes Dachl s okázalým arkýřem zřízeno muzeum. Dům byl postaven na příkaz císaře Maxmiliána I. a sloužil jako dvorní lóže při slavnostech konaných na náměstí. Vévoda Friedrich IV. nechal arkýř obložit pozlacenými měděnými plátky (tak vznikl jeho název), aby vyvrátil tvrzení, že je jeho pokladna prázdná. Prohlídku historického centra jsme začali u Triumfální brány - je na ní plastická výzdoba, která připomíná symbolicky život a radost na straně jedné a smutek a zármutek na straně druhé. Hlavní ulici je zde Maria Theresia Strasse. Marie Terezie navštívila toto město pouze 1x, při přípravě svatby svého syna Leopolda II s Marií Ludovikou Španělskou v roce 1765. Těžce nesla, že zde v této době zemřel její manžel František Lotrinský a proto se sem již nikdy nevrátila (souvisí s tím plastiky na Triumfální bráně). Významnou stavbou je i Zemský dům z r. 1728. Koncem roku 1944 byla část Innsbrucku poškozena bombardováním, což odnesly i některé jeho památky. Odpoledne jsme navštívili Alpskou zoo, odkud byl pěkný výhled na město. Pátek patřil návštěvě muzea skláren Swarovski ve Wattensu. Je to velmi moderní objekt, vybudovaný ke 100. výročí založení skláren v roce 1995. Založil jej český přistěhovalec původem z Jablonce. Muzeum je po Schönbrunnu údajně druhým nejvíce navštěvovaným objektem v Rakousku. Odpoledne jsme navštívili vodní elektrárnu v Kühtai. Obec je i lyžařským střediskem – severní svahy byly ještě plné lyžařů. Elektrárna byla postavena asi před 25 lety. Využívá energie horských potoků, jejichž vodu přečerpává do dvou nádrží. Elektrárnu obsluhuje jediný člověk a viděli jsme ji za plného provozu. Rakousko má zřejmě zájem na propagaci vodních elektráren neboť nám po skončení exkurze zajistili zdarma občerstvení v místní restauraci. Studenti byli poněkud překvapení, když na ně místní číšník promluvil česky. Dozvěděli jsme se, že pochází z Liberce a je tu i s kuchařem již dva roky. V páteční večer uspořádala škola ve svých prostorách tzv. „Dlouhou noc projektů“. Studenti v jednotlivých místnostech prezentovali výsledky své práce. Využívali k tomu počítače, dataprojektory a prezentační programy. Z některých projektů: e-learning, tvorba webu, zimní sportovní den školy aj. V sále sborovny (škola má 60 učitelů a 800 žáků) probíhala panelová diskuse na téma vazba mezi školou a praxí. Po skončení „pracovní“ části následovalo vystoupení kapely HAK-boys, která hrála k tanci a poslechu. Je to hudba složená z kantorů školy. Návštěvu Innsbrucku lze hodnotit vesměs kladně. Studenti měli možnost poznat prostředí rakouských rodin, v nichž se setkali vesměs s velmi přátelským přijetím. Někteří z rakouských studentů se dokonce začali učit česky. My dospělí jsme měli možnost zjistit názory rakouských pedagogů na život v Evropské unii. Víceméně jsme se shodli na tom, že vstup do Unie je přes některá negativa nezbytný a nutný. Navštívili jsme i vyučovací hodiny, takže jsme měli možnost porovnat způsob výuky v Rakousku s tím naším. Zajímavostí je, že žáci některých tříd si nosí do školy své vlastní notebooky, které si museli pro tento účel pořídit. Návštěva studentů z družební školy v Bučovicích by se měla uskutečnit v závěru září nebo v počátku října. Věřme, že přispěje k dalšímu poznávání života v obou zemích. Vedení školy děkuje městu Bučovice za podporu této družební akce.

Duben-květen: přijímací zkoušky na OA Bučovice

Přijímací řízení proběhlo ve dvou kolech. První kolo bylo 19. dubna a druhé kolo 20. května 2004. Celkem bylo přijato 60 studentů. Celkový průměr všech přijatých činil 1,4 za poslední tři pololetí základní školy. Ne všichni studenti museli vykonat přijímací zkoušky (z matematiky, českého jazyka a z testu ze všeobecného přehledu). Ti, co měli průměr do 1,60, absolvovali pouze přijímací řízení. Informativní schůzka pro přijaté studenty se uskuteční ve čtvrtek 24. června od 14:00 h v budově Obchodní akademie Bučovice. Na ni poznají své třídní učitele a budoucí spolužáky.

Duben: Majáles na OA Bučovice

V pátek 30. dubna 2004 uspořádali studenti třetích ročníků Obchodní akademie Bučovice tradiční majáles. Tentokrát se tak trochu nesl i v duchu dřívějších prvomájových veselic. Akce byla zahájena průvodem masek, který vedl od slavnostně vyzdobené školy kolem náměstí před zámek. Tam se uskutečnil hlavní program, který vtipně uváděli Josef Bouda ze 3. C a Martina Huječková ze 3. A. Zástupci jednotlivých tříd soutěžili v nejrůznějších disciplinách (např. v házení míčky na cíl, ve zpěvu, v navlékání korálků atp.). Občas si i zatančili za zvuků řízné a radostné dechovky. K dobré náladě přispělo i teplé a slunečné počasí. Jako nejlépe vyzdobená třída byla vyhodnocena 3. B a jako nejlepší maska Včelka Mája, rovněž ze 3. B. Králem majálesu se stal Turek, alias Jiří Jelínek ze 3. A, královnou majálesu Včelka Mája, alias Jana Červinková ze 3. A.

Květen: Poslední zvonění třídy 4. A OA Bučovice 7. 5. 2004

Teď bych mohla začít klasicky, obligátně a formálně, vážené paní profesorky, vážení páni profesoři, studenti obchodní akademie... Ale nechci! Mám pocit, že dnes, nyní v tuto chvíli lze říct milí přátelé...(?) Vybavuji si pocity, které jsem měla vždy při posledních zvonění starších ročníků – seděla jsem zde na vašem místě, valily se mi slzy do očí – vždy jsem to ustála – a běhal mi mráz po zádech při pohledu na loučící se čtvrťáky a já si nedovedla ani nechtěla představit tenhle den. Připadalo mi to vždy jako něco neskutečně vzdáleného, ale věděla jsem, že to přijde, a teď, když dnes ten den nastal, jen stěží dokážu slovy popsat to, co se ve mně odehrává. Stojíme na prahu dveří budoucna. Než jsme se k těmto dveřím dostali, překonali jsme dlouhou chodbu plnou nástrah a překážek s vidinou překročení prahu co nejdříve. Najednou před dveřmi stojíme všichni. Zanedlouho sáhneme na kliku. Za dveřmi je nový svět. Kéž by byl lepší, honí se hlavou. Ale pryč bude dětství, pryč bude smích ozývající se den co den z lavic, pryč budou rozhovory s profesory, pryč budou každodenní strasti a obavy z písemek, pryč bude zkrátka vše, co nás spojovalo jako celek. Úmyslně se však nezmiňuji o přátelství. Věřím, že přátelé, které jsme tu našli, zůstanou… Bože! Vždyť nemůžou být pryč všechny ty naše průsery, písničky, hádky a zážitky! Vždyť nemůže být konec rannímu pohledu na vždy dokonale upravenou Lolu! Vždyť nemůže být konec přestávkám, kdy jsme raději ani nedutali, protože nám OPĚT chyběla omluvenka již tak dlouhou dobu požadovaná naší paní třídní profesorkou Kežlínkovou! A ty její jiskry v očích, když se nám něco povedlo… Vždyť nemůže být konec slovům ZÍTRA SPOLU! Vždyť nemůže být konec!!! Chtěla jsem se vyhnout nostalgii a sentimentu, tak to vidíte. Čtyři roky. Jakoby to byly dva měsíce… Naše milé profesorstvo, děkujeme za krásné čtyři roky. A vy užívejte každé možné chvilky strávené společně! Za třídu se rozloučila studentka Bára Fikarová.

Květen: maturitní zkoušky na OA Bučovice

V letošním školním roce vykonalo na Obchodní akademii Bučovice ústní maturitní zkoušky v době od 17. - 20. 5. 2004 22 studentů třídy 4. A (třídní profesorka Mgr. Eva Kežlínková)a 23 studentů ze 4. B (třídní prof. Mgr. Anastázie Polášková). Znamená to, že k ústním maturitním zkouškám nebyly z důvodu neukončení 4. ročníku připuštěny dvě studentky ze 4. A a čtyři studentky ze 4. B. Předsedkyní u maturitních zkoušek byla ve 4. A Mgr. Marie Brychtová z Obchodní akademie Brno, Pionýrská a ve 4. B Mgr. Hana Doležalová z OA Veselí n. Mor. Maturitními předměty byly: český jazyk a literatura (průměr 2,18 ve 4. A a 2,34 ve 4. B), ekonomika (2,23 a 2,21); účetnictví (2,14 a 2,08), volitelné předměty - angličtina (2 maturatni ve 4. A a 8 maturantů ve 4. B), němčina (3 + 6), matematika (17 + 9) měly tyto průměry: (AJ: 3,50; NJ: 1,67; MAT: 1,94; resp. 2,87; 2,33; 2,22). Průměr z praktické maturitní zkoušky, kterou maturanti vykonali již 5. 5., byl ve 4. A 2,36 a ve 4. B 2,73. Ve třídě 4. A dosáhli studenti celkového průměru 2,19. Sedm jich mělo vyznamenání. Ve 4. B byl průměr 2,34 a tři vyznamenaní. Se samými výbornými maturovaly ve 4. A: Lucie Kubíčková a Michaela Miková a ve 4. B Zuzana Plachá. V obou třídách neprospěla vždy jedna studentka u praktické maturitní zkoušky, kterou vykonají v opravném termínu v měsíci září. Převzetí maturitního vysvědčení a rozloučení s absolventy se uskutečnilo v pátek 28. května od 16:30 h a od 17:30 h v Dlouhém sále bučovického zámku. Kromě rodičů, přátel, příbuzných a pedagogů byl za město přítomen i starosta města JUDr. František Šujan. Nezbývá než abosolventům popřát hodně zdaru v dalším životě, zejména pak úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy. Na ekonomické obory si studenti podali 79 přihlášek, na práva 2, na pedagogické fakulty 5 přihlášek, na sociální studia 4 a na ostatní obory 5 přihlášek. Celkem si tedy 31 studentů podalo na vysoké školy 95 přihlášek.

Červen: Návštěva OA a SZeŠ Sabinov

Pan ředitel mgr. Jiří Horák navštívil s žáky prvních ročníků OA v Sabinově. Jednalo se o akci Pentapolitana Sabinov 2004, které se zúčastnily i jiné školy, kromě škol ze Slovenska i z Polska, Maďarska a Velké Británie. Náplní akce byly sportovní soutěže, studentský workshop a juniáles. Studenti z 1. A naší školy: Libor Čulík, Hana Kosová, Radek Macalík, Jakub Pauřík, Simona Talarovičová, Michaela Vránová.

Červen: Sportovní kurz

Proběhl společně pro 2. A 2. B v Ruprechtově. Instruktoři: mgr. Stavělíková, mgr. Vrbácká, mgr. Kežlínková, ............ Nejlepším sportovcem za 2. A byla vyhlášena Zuzana Rotreklová, z 2. B Lubomír Volec.

Červen: ZAV-Orlová 2004

Ped. doprovod: ing. Ošancová. Soutěžící: Simona Talarovičová, Eva Lefnerová, Kateřina Veselá, Robert Slováček, Eliška Hrabovská.

Červen: Sportovní soutěže

Okresní kolo v plážovém volejbalu 14. 6. 2004: Martin Olejník (1. B), Kamil Ježo (4. A), Kateřina Pospíšilová, Kateřina Slezáková a Monika Harásková - všechny ze 3. A. Turnaj v malé kopané 23. 6.: 2. A: Miloš Junek, Stanislav Koval, Rostislav Navrátil, 2. B: Michal Červinka, Lubomír Volec, Lukáš Obhlídal, Tomáš Tvrdoň, 3. A: Jiří Jelínek, Martin Ruban, 3. C: Zbyněk Macalík, Martin Pukl.

Červenec: zájezd do Paříže a Londýna

Ve dnech 3. – 8. 7. 2004 uspořádala Obchodní akademie Bučovice zájezd do Francie a Velké Británie. Oba státy mají obdobný počet obyvatel – kolem 60 milionů. Od sebe jsou odděleny Lamanšským kanálem. Do Paříže jsme přijeli 4. 7. v 8 hodin ráno, po 16hodinové cestě. Základy Paříže lze hledat ve 4. století př. n. l., kdy na břehu Seiny bylo založeno sídliště kmene Parisianů. Ve francouzském hlavním městě jsme navštívili v rámci pěší vycházky tato místa: Place de la Concorde (náměstí Svornosti – během fr. revoluce zde bylo gilotinou sťato 1119 lidí), Tuilerieské zahrady, Louvre se skleněnou vstupní pyramidou (tento den byla možnost navštívit sbírky této světoznámé obrazárny zdarma), Lucemburskou zahradu, obchodní centrum Less Halles (dříve Zolovo „břicho Paříže“), pruhované Burenovy sloupy na nádvoří Královského paláce, kontroverzní středisko Georgese Pompidoua, Sorbonu (univerzitu založil v roce 1254 Robert de Sorbon), Latinskou čtvrt s boulevardem Saint-Michel (název čtvrti vznikl podle studentů, kteří v minulosti hovořili pouze latinsky), kostel sv. Eustacha (je zde pohřben Colbert a Moliere; byli zde pokřtěni Madame de Pompadour a kardinál Richelieu), katedrálu Notre Dame (její výstavba byla započata v roce 1163; je vysoká 35 m, 40 m široká a dlouhá 130 metrů), Eiffelovu věž (byla dostavěna po 16 měsících v roce 1889, má 320,7 m a váží 7000 tun; čtyři nohy vyvíjejí tlak na 1 cm2 pouhé 4 kg, pilíře jsou zapuštěny 14 metrů do země; vstupné 10,4 Euro), čtvrť umělců Monmartre s kostelem Sacré Coeur („Sv. srdce“, velkolepá novobyzantská stavba; byl dokončen v roce 1915). V pondělí jsme se přesunuli na trajekt z Calais do Doveru. Bílé útesy anglických břehů se zdály být díky výborné viditelnosti mnohem blíž, než je tomu ve skutečnosti – náš odhad byl cca 8 km. Přeprava trajektem trvala 70 minut. Díky posunu času jsme získali jednu hodinu. Cestou do Londýna jsme si prohlédli historické město Canterbury s pěknou katedrálou. V Londýně jsme nejprve zavítali do čtvrti Greenwich, v níž se nachází hezký park, známá observatoř s nultým poledníkem a námořnické muzeum. Vstup do námořnického muzea i muzea v observatoři byl zdarma. Čtvrtý den jsme zahájili „okružní“ jízdu Londýnem. Ta se však díky ohromné dopravní zácpě víceméně stlačila na věčné stání u špatně synchronizovaných semaforů. Ucpané cesty nás ostatně provázely při každém projíždění Londýnem. Pěší vycházka začala na Trafalgarském náměstí. Přešli jsme k Buckinghamskému paláci (sídlo královny), kde jsme sledovali střídání stráží v typických medvědích čepicích. Někteří z účastníků zájezdu zahlédli královnu, která se autem vracela z Hyde Parku. Odpoledne jsme autobusem přejeli do městečka Windsor (vstupné 12 liber). Tamní zámek je reprezentačním sídlem královny. Část objektu je přístupna veřejnosti. Další den jsme si prohlédli Muzeum voskových figurín Madame Tussad´s (vstupné 21,99 liber), budovy parlamentu, známý Big Ben a katedrála ve Westminsteru. Někteří z nás navštívili i Britské muzeum, chrám sv. Pavla, válečné muzeum či obrovské Ruské kolo u Temže. V pozdním odpoledni se začalo zhoršovat počasí a dosud silný vítr začal doprovázet i déšť. Z důvodu nepřízně počasí se o 4 hodiny posunul odjezd trajektu. Déšť a bouřky nás opět přivítaly až na našem území – od Plzně až po Vysočinu. I díky těmto okolnostem jsme se vrátili do Bučovic o 6 hodin později než bylo plánováno. Během naši šestidenní výpravy jsme měli možnost poznat dvě velká města a částečně i život v nich. „Bílá“ Paříž se zdá být hezčí než Londýn. Pro Paříž jsou typické široké bulváry, v Londýně se výstavba děje zřejmě víceméně nekoordinovaně. Zůstaly tam užší ulice a řada domů, které již něco pamatují. Některé budovy Londýně působí poněkud „průmyslovým“ dojmem. V obou městech jsou krásné parky. Vliv na atmosféru města mají i jejich řeky - Seina a Temže. Londýn je konzervativnější. Jsou pro něj typické červené patrové autobusy a staré černé taxíky, které se ovšem vyrábějí s novými motory. V autobusech sedělo vždy velmi málo pasažérů, zato hustota jejich provozu byla velmi vysoká. Paříž i Londýn leží v podstatě na rovině. Vyvýšeninou v Paříži je Monmartre, v Londýně část kolem observatoře v Greenwitchi. V obou městech žije směsice nejrůznějších národností. Ceny jsou pro našince stále ještě vysoké. Např. obyčejná bageta stojí v Londýně přes 2 libry. Určité problémy jsme měli s rozlišením britských mincí. Jejich velikost ani barva neodpovídají jejich hodnotě – několik pencí je větší než libra. A navíc na nich dosti často není hodnota vyznačena číslem. Zájezdu se zúčastnilo 48 osob.

Školní rok 2004/2005

Září: Zahájení školního roku 2004/2005 na OA Bučovice

Nový školní rok byl na Obchodní akademii Bučovice jako již tradičně zahájen ve třídách. Prostřednictvím školního rozhlasu ředitel školy Mgr. Jiří Horák přivítal žáky prvních ročníků a popřál všem studentům mnoho úspěchů ve studiu.
Na škole studuje v současné době 270 žáků v 9 třídách. V květnu 2005 budou maturovat tři třídy, takže ředitelství školy předpokládá v příštím školním roce otevření tří tříd. Bude tedy přijato 90 žáků. Bližší informace o podmínkách přijetí mohou zájemci o studium a jejich rodiče získat na listopadové burze středních škol ve Vyškově, případně na Dni otevřených dveří, který se koná 9. prosince 2004 od 14 hodin v budově školy na Komenského náměstí. Je možné se dotázat i telefonicky (517 383 169), e-mailem (info@oabucovice) nebo se dostavit osobně.
Parlament v současné době opět projednává novelu školského zákona. Pokud bude přijata, budou letošní prváci za čtyři roky maturovat dle nového pojetí maturitní zkoušky.
I v tomto školním roce se uskuteční několik školních a mimoškolních akcí, jako je předvánoční pořad "Třída baví školu", lednový lyžařský kurz prvních ročníků, zájezd do Vídně v dubnu a do Osvětimi v květnu, červnový sportovní a cykloturistický kurz druhých ročníků,. Školní ples bude 18. února 2005 v Kulturním domě v Nesovicích. V říjnu by měla školu navštívit 20členná delegace z družební Obchodní akademie z Innsbrucku. Oplatí tak návštěvu žáků a pedagogů z jara letošního roku.

Září: Den jazyků na OA Bučovice

Jako každoročně se uskutečnil na základě výzvy MŠMT i na naší škole v posledním zářijovém týdnu „Evropský den jazyků“. Tímto dnem byl radou Evropy vyhlášeno 26. září. Jeho cílem je vzdát hold evropskému jazykovému bohatství a podpořit jeho ochranu, upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. Cílem akce bylo rozšíření jazykových znalostí žáků zábavnou formou. Studenti všech ročníků vytvářeli obrazové slovníky na zadaná témata dle stupně pokročilosti, např. škola, povolání, záliby, mezilidské vztahy, EU, problémy současnosti... Výsledky své práce pak prezentovali veřejně na chodbách školy. Studenti 2. A také prověřovali znalosti svých spolužáků v průběhu přestávek tím, že pouštěli do školního rozhlasu současné žhavé hity popmusic v angličtině a němčině. Projekty – koláže, plakáty, obrázky zůstávají vystaveny v prostorách školy i v průběhu měsíce října, takže si všichni mohou rozšířit slovní zásobu a posoudit výsledky práce svých spolužáků.

Bučovice 1. 10. 2004

-hš-

Říjen: Návštěva z Innsbrucku na Obchodní akademii Bučovice

V pondělí podvečer 11. října 2004 jsme na naší škole opět přivítali milou návštěvu z naší partnerské školy HAK Innsbruck - 19 studentek a studentů s tříčlenným profesorským doprovodem.
Po oficiálním přivítání následovalo ubytování. Protože se jednalo o výměnnou návštěvu, byli studenti ubytováni u svých českých kolegů, kteří jim tímto vesměs opláceli stejnou laskavost poskytnutou při naší dubnové návštěvě Innsbrucku. Téměř všichni se tedy znali a přerušené kontakty mohly být opět navázány. Pedagogický doprovod byl ubytován na domově mládeže naší školy.
Program začal jako po zbytek pobytu v 8.00 h, v úterý před budovou školy. Rakouští hosté v doprovodu vyučujících německého jazyka Mgr. Boženy Stavělíkové a Bc. Hany Šimoníkové navštívili a prohlédli si zdejší závod a. s. PEGAS, kde jim p. Šubrt poskytl zevrubné informace o podniku a technologických postupech výroby netkaných textilií. Návštěvníci obdrželi informační materiály s vzorkovníkem. Poté vedla cesta do Kroměříže, kde všechny již očekávala prohlídka zámku, zahrad a Květné zahrady, zapsané na listině světového kulturního UNESCO. Po dobrém obědě ve školní jídelně kroměřížské obchodní akademie zůstalo ještě dostatek času na individuální procházky městem spojené s nákupy. Po páté hodině jsme dorazili do Bučovic, kde již studenti, kteří poskytovali ubytování, očekávali své přátele.
Ve středu byli rakouští hosté přijati starostou města JUDr. Šujanem v zasedací síni městského úřadu, kde jim byly předány také propagační a upomínkové předměty. Poté navštívili a prohlédli si překrásné renesanční exteriéry bučovického zámku. Následovala cesta do Moravského Krasu, prohlídka jeskyní a projížďka na lodičkách po řece Punkvě. Z pedagogů hosty doprovázeli Mgr. Eva Kežlínková a Mgr. Dagmar Vrbácká. Po obědě v hotelu Skalní Mlýn jsme se přesunuli do Brna, kde se každý mohl věnovat svým zájmům - prohlídce historického jádra města či nákupům. Náročný program skončil tentokrát až po šesté hodině večerní návratem do Bučovic.
Každý večer se mohli profesoři OA setkat s pedagogy z innsbrucké obchodní akademie také při společné večeři či následném posezení. Tyto chvíle byly velmi milé, zábavné a podnětné.
Ve čtvrtek ráno byla návštěva ukončena oficiálním rozloučením. Byla sice krátká, ale podle ohlasů z rakouské strany velmi příjemná a plná zajímavých zážitků. Ze strany studentů byla navázána, či prohloubena přátelství, i přes jazykovou bariéru se ukázalo, že osobní kontakty sebelepší učebnice nenahradí a že poznávat cizí země lze také setkáváním se s jejich obyvateli. Tak tedy vzhůru do Evropy!

Bc. Hana Šimoníková, OA Bučovice

Listopad: Účast OA Bučovice na 8. veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí

Tento veletrh, hovorově též označovaný jako burza škol, se uskutečnil v PDA Vyškov ve dnech 23. - 24. 11. 2004. Organizuje ji zejména Úrad práce ve Vyškově, BEVE Vyškov, Obchodní hospodářská komora Vyškov a Armáda ČR. Burza škol má poskytnout zejména žákům 9. tříd nabídku možností jejich uplatnění po skončení povinné školní docházky. Z Obchodní akademie Bučovice se akce zúčastnili: v úterý Ing. Hana Špičáková a Mgr. Josef Palát, ve středu výchovná poradkyně Mgr. Eva Kežlínková a Mgr. Dagmar Vrbácká. Školu vzorně reprezentovali: Nela Příborská a Soňa Halouzková ze 3. A, Šárka Fajbusová, Tomáš Tvrdoň, Michal Červinka a Regina Malenová ze 3. B. Nejčastěji se žáci dotazovali na počet otevíraných tříd a přijímaných žáků, na kritéria přijímacích zkoušek a zda je škola vhodná i pro hochy. Škola bude v příštím školním roce otvírat 2 třídy s 60 žáky. Je předpoklad, že naprostá většina žáků bude přijata v prvním kole (18. 5. 2004). Druhé kolo se podle nové vyhlášky vyhlašovat nemusí. Žáci s průměrem do 1,60 za první pololetí budou přijati bez přijímacích zkoušek (v případě převisu zájmu budou uplatněna další kritéria). V každé třídě studuje t. č. v průměru 7 hochů.

-jm-

Listopad: Účast OA Bučovice na kontraktačních dnech fiktivních firem

Fiktivní firma Realit-ka, s. r. o. vznikla 12. března 2004 zápisem do obchodního rejstříku v Centru fiktivních firem při VŠE Praha. Hlavní činností firmy je zprostředkování výstavby a prodeje nemovitostí, tvorba projektů dle vlastních požadavků, pomoc při vyřizování hypotečního úvěru. Fiktivní firma je předmět vyučovaný na obchodních akademiích a některých dalších školách po vzoru vídeňské obchodní akademie. Tento předmět má za úkol seznámit studenty se simulovaným fungováním firmy. Vše probíhá jako ve skutečnosti s výjimkou toku reálných peněz. Ve firmě Realit-ka pracují žáci 4. A pod vedením Ing. Olgy Pospíšilové. Fiktivní firma Realit-ka spolupracuje i s firmami skutečnými - Welfast Praha, a. s., Holiday-Pacific Brno, s. r. o. a Euroline Brno, s. r. o. Ve dnech 23. - 24. 11. se zástupci fiktivní firmy Realit-ka společně s dalšími 20 fiktivními firmami z celé republiky a Rakouska zúčastnili 4. kontraktačních dní v Brně-Chrlicích, které zorganizovalo SOU Brno, Cejl. Na této akci měla každá z firem připravený obchodní stánek, pomocí něhož prezentovali svoji činnost. Realit-ka uzavřela mnoho výhodných kontraktů a to nejen díky poutavé expozici, doprovázené multimediální prezentací, ale i příjemným vystupováním svých členů (Zuzana Ledvinová, Petr Šmerda, Tomáš Berka, Michaela Schürgerová, Kamil Ježo, Jiří Jelínek, Jitka Šlampová, Kateřina Slezáková, Dagmar Kužílková). Naši studenti reprezentovali školu a svoji firmu příkladným způsobem a získali v této konkurenci mimořádné ocenění za nejlepší úpravu stánku a jednacího místa. S činností firmy se můžete seznámit na jejich webových stránkách: http://www.realit-ka.wz.cz.

-pš-