Maturita

A. SPOLEČNÁ ČÁST (STÁTNÍ)

 1. Český jazyk a literatura
  • didaktický test jednotné zadání, uzavřené a otevřené úkoly
  • písemná práce výběr z nabídky 10 zadání
  • ústní zkouška20 min příprava + 15 minut vlastní zkouška, losuje se pracovní list k seznamu literárních děl
 2. Volitelně cizí jazyk nebo matematika
  • anglický jazyk
   • didaktický test
    • poslechový subtest
    • gramatika
   • písemná práce
   • ústní zkouška 20 min příprava + 15 minut vlastní zkouška. losuje se z pracovních listú (unikátní kombinace 3 úloh) + 1 profilově orientovaná úloha vytvořená školou
  • matematika
   • didaktický test

B. PROFILOVÁ ČÁST (ŠKOLNÍ)

 1. Praktická zkouška z odborných předmětů
 2. Účetnictví (ústní zkouška)
 3. Ekonomika (ústní zkouška)

C. NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

(žák může zvolit dle svého uvážení žádnou nebo až 2 nepovinné zkoušky):

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • matematika

Ukázky otázek z odborných předmětů

 1. Výrobní proces a koloběh majetku
  • faktory výrobního procesu
  • efektivní využívání zdrojů
  • koloběh majetku
  • rozvaha a změny v rozvaze
  • hospodářské operace, účetní případy
  • návaznost rozvahy a účtů
  • členění účtů
  • účetní zápisy, opravy účetních zápisů
  • formální a věcná správnost účetních zápisů
 2. Přímé daně
  • obecná charakteristika
  • vymezení přímých daní
  • vazba na fiskální politiku státu
  • daň z příjmu fyzických a právnických osob - předmět daně, poplatníci, plátci, zdanitelná a nezdanitelná část základu, výše daně
  • daň z nemovitostí
  • daň silniční
  • ostatní daně
  • účtování přímých daní včetně záloh na daň z příjmu
 3. Soukromé podnikání
  • živnostenský zákon - živnost, klasifikace živností
  • všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytování živností
  • ohlášení živnosti, žádost o koncesi
  • vznik a zánik živnostenského oprávnění
  • podnikatelská strategie, zakladatelský rozpočet
  • zásady pro vedení jednoduchého účetnictví
  • daň z příjmu fyzických osob
 4. Bankovní soustava
  • centrální banka a její funkce
  • nástroje řízení centrální banky
  • bankovní licence
  • obchodní banky - charakteristika
  • druhy úvěrů
  • účtová osnova, rozvaha
  • vzájemný platební styk bank, pokladní operace
  • běžné účty, úvěrové účty, devizové operace, dokumentární platby
  • účtování o cenných papírech
  • účtování o provozním majetku banky
 5. Pojišťovnictví
  • význam a charakteristika
  • základní pojmy v pojišťovnictví
  • základní druhy pojištění (zákonné, smluvní)
  • účtová osnova, rozvaha
  • účtování o neživotním a životním pojištění
  • zajištění pojistného rizika