Odpovědi na nejčastější dotazy

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE
SOUČKOVA 500
685 01 Bučovice
obor obchodní akademie Bučovice
Součkova 500
685 01 Bučovice
4letá střední škola s maturitou; obor: obchodní akademie (63-41-M/02)
Web: www.oabucovice.cz
E-mail: info@oabucovice.cz
Telefon: ŘŠ: 517 384 263, 603 201 927, ZŘ pro OA: 602 533 805

1. KDY SE KONÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU A OBCHODNÍ AKADEMII BUČOVICE

Odpověď:
Pokaždé je to druhý čtvrtek v měsící lednu od 14.00-17.00 hodin.
Do školy je možné přijít po telefonické či osobní domluvě i v jiném termínu, který vyhovuje uchazeči a jeho zákonnému zástupci .

2. KDY SE KONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Odpověď:
Přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny uchazeče a konají se v celostátně stanovených termínech v měsíci dubnu.

3.KTERÉ OBORY SE VE ŠKOLE STUDUJÍ?

Odpověď:
Na GOA Bučovice studují žáci kromě oborů 4leté nebo 8leté gymnázium obor obchodní akademie (63-41-M/02). Ve srovnání s rámcovým vzdělávacím programem je u něj posílena výuka informačních technologií.

4. KOLIK UCHAZEČŮ BUDE PŘIJATO?

Odpověď:
V příštím roce se v prvním ročníku oboru OA bude otevírat 1 třída s celkovým počtem 30 žáků.

5. V JAKÉM TERMÍNU JE NUTNO ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU?

Odpověď:
Na naši školu ji uchazeči odevzdávají do 1. března přímo řediteli školy, respektive v kanceláři školy, Bučovice, Součkova ulice 500. Potvrzení od lékaře se nevyžaduje.

6. PLATÍ STUDENTI ŠKOLNÉ?

Odpověď:
Ne, školné studenti neplatí. Studenti si však kupují učebnice a sešity. Deset procent studentů (sociálně potřebných) v ročníku si může učebnice zapůjčit ve škole zdarma. Zpravidla se jedná o tři studenty ze třídy.

7. JAKÉ JSOU DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE STUDIEM ?

Odpověď:
V prvním ročníku absolvují žáci adaptační a lyžařský kurz, ve druhém ročníku taneční a cykloturistický (vodácký) kurz. Doporučujeme též zakoupení licence programu ZAV (výuka psaní všemi deseti na PC) pro domácí použití.

8. MŮŽETE UVÉST PŘEDMĚTY, KTERÉ BUDE UCHAZEČ OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE STUDOVAT?

Odpověď:
Český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, ekonomika, účetnictví, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, matematika, ekonomická cvičení, ekonomie, finance, hospodářské výpočty, hospodářský zeměpis, statistika, právo, dějepis, občanská nauka, společenské vědy, tělesná výchova a další. Volitelně fiktivní firmu nebo matematický seminář.

9. JAKÝ JE DENNÍ ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY?

Odpověď:
Výuka začíná zpravidla v 7.15 h nebo 8.05 h a končí nejpozději ve 14.45 h.

10. JE STUDIUM ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU?

Odpověď:
Ano. Nová maturitní zkouška od šk. roku 2021/2022 má být tvořena společnou částí (povinně zkouška z českého jazyka, z cizího jazyka a matematiky) a profilovou částí (praktická zkouška z odborných předmětů, ústní maturitní zkouška z ekonomiky a účetnictví).

11. MOHOU ABSOLVENTI POKRAČOVAT V DALŠÍM STUDIU na VOŠ a VŠ?

Odpověď:
Řada našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách, především se zaměřením na ekonomiku, informatiku, práva, jazyky a pedagogiku. Volí si však i jiné vysoké školy. Studují též na vyšších odborných školách a školách jazykových.

12. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ?

Odpověď:
Jsou např. schopni vést účetnictví firem na PC, vykonávat funkci ekonoma, účetní, sekretářky, personalisty, obchodního zástupce, samostatně podnikat, pracovat v peněžních ústavech, cestovních kancelářích, apod. Uplatnit se mohou též všude tam, kde je vyžadována uživatelská znalost práce s počítači a znalost cizího jazyka (angličtina, němčina).

11. JAKÉ JE VYUŽITÍ POČÍTAČŮ VE VÝUCE?

Odpověď:
Studenti využívají počítače po celé studium zejména v předmětu informační technologie, kde se mimo jiné seznamují s operačním systémem Windows, s  textovým editorem MS Word, s tabulkovým procesorem MS Excel, s grafickým programem a s databázovým systémem MS Access a alternativními freewarovými programy. Pomocí počítačů se studenti zdokonalují též v psaní všemi deseti metodou naslepo (program ZAV) v předmětu písemná a elektronická komunikace. Počítače jsou dále např. významným pomocníkem v předmětu ekonomická cvičení.

7. POSKYTUJE ŠKOLA STRAVOVÁNÍ?

Odpověď:
Studenti se mohou stravovat ve školní jídelně v rámci obědové přestávky od 11.00-13.45 h