Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice - obor obchodní akademie

Obchodní akademie v Bučovicích je čtyřletá státní škola zakončená maturitní zkouškou. Škola má vice než 60letou tradici (byla založena v roce 1952) v oblasti výchovy studentů s ekonomickým vzděláním.Je koncipována jako univerzální střední odborná škola ekonomického zaměření, připravující absolventy na výkon obchodně podnikatelských činností ve výrobních a obchodních podnicích, v peněžnictví, v cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě.

Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách či vyšších odborných školách zpravidla ekonomického zaměření. Volí si však i směry z oblasti práva, informatiky, pedagogiky a studium na školách jazykových.

V prvním ročníku převládají předměty společenskovědní a matematicko přírodovědné, tak jak je žáci znají ze ZŠ, objevují se však též předměty odborné jako ekonomika, informační technologie, obchodní korespondence, hospodářské výpočty aj. V dalších ročnících přistupují další odborné předměty jako účetnictví, právo, finance, ekonomická cvičení, statistika, aj. Současná koncepce umožňuje řediteli školy zařazovat do učebního plánu volitelné předměty, případně přesunovat ostatní předměty mezi jednotlivými ročníky podle potřeb praxe a školy. Žáci se učí dvěma světovým jazykům - angličtině a němčině.

Na škole pracuje Klub rodičů a přátel školy, který má mimo jiné za úkol hájit zájmy žáků a finančně podporovat kulturní a sportovní akce, hradit odměny žákům za dosahované studijní výsledky. Schůzky KRPŠ se konají zpravidla v prosinci a v dubnu. V čele stojí výbor složený ze zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd.

Škola leží nedaleko bučovického náměstí - cca 15 minut chůze od vlakového a 10 minut od autobusového nádraží.

Výuka začíná obvykle v 8:05 h a končí nejpozději ve 14:45 h. Polední přestávka je vymezena též na oběd ve školní jídelně.

Klasifikace školy:
Studijní obor: obchodní akademie
Kód studijního oboru: 63-41-M/02
IČO: 00559261
IZO: 102807647