Uplatnění

Studenti si během studia osvojí například následující dovednosti:

 • znalost dvou světových jazyků - angličtiny a němčiny nebo ruštiny
 • základní znalosti středoškolské matematiky
 • znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností
 • vedení daňové evidence na PC
 • ovládání textového editoru MS Word, tabulkového procesoru MS Excel, základy databázového systému, práce s internetem
 • psaní na stroji (PC) všemi deseti metodou naslepo
 • vyhotovování obchodní korespondence
 • základní orientace v právních normách

Absolvent školy je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i zahraničním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě.

Vzdělání umožnuje ucházet se o přijetí ke studiu na vysoké škole a vytváří absolventům podmínky pro získání živnostenského listu.

Absolventi mají následující možnosti uplatnění:

 • vedení účetnictví ve firmě
 • marketingové činnosti
 • činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku
 • činnosti spojené se získáváním a zpracováním informací za využití
 • počítačů
 • kvalifikované sekretářské a korespondenční práce
 • studium na vysoké škole
 • studium na vyšší odborné škole
 • studium na jazykové škole