Absolventi OA Bučovice

Čtyřleté denní studium
Dvouleté denní studium (vč. nástavbového s maturitou)
Studium při zaměstnání

ZÚŠ - 2leté denní studium

Školní rok: 1956/57

Třída: II. A, Třídní prof.: JUDr. Jaroslav Parma

Blažková Hedvika, Borutová Eliška, Černá Marie, Doubková Ludmila, Drápalová Jindra, Hanusíková Vlasta, Hlušková Františka, Horáčková Emílie, Hrnčířová Anna, Hudcová Libuše, Javůrková Marie, Jobová Zdeňka, Karasová Marie, Kasáčková Františka, Klanicová Jana, Klementová Marie, Kolářová Jitka, Kozůbková Marie, Králíčková Božena, Krenarová Libuše, Kučerová Jarmila, Kuchařová Milena, Kuželová Věra, Šafrová Svatoslava.

Školní rok: 1956/57

Třída. II. B, Třídní prof.: Bedřich Novák

Božňáková Jana, Coufalová Zdena, Cvrkalová Jarmila, Halámková Dagmar, Hanychová Marie, Havlíková Božena, Havlíková Marie, Hrudová Anna, Jordánová Matylda, Juříčková Jarmila, Karasová Dana, Kheilová Jana, Lahodná Marie, Melicharová Emílie, Mrázková Marie, Ptáčková Květoslava, Sedláková Zdena, Schůrková Marie, Šidlová Věra, Tomanová Hilda, Trnková Marie, Válková Jana, Vyskočilová Marie.

Školní rok: 1956/57

Třída: II. C, Třídní prof.: Ing. František Kolář

Klimešová Zdeňka, Lišková Ludmila, Martinů Květa, Matoušková Vlasta, Maťáková Jarmila, Možná Věra, Nováková Marie, Papoušková Marie, Peterková Eva, Petruchová Irena, Pouchlá Blanka, Rozčinská Marie, Rožková Miroslava, Růžičková Marie, Skoupá Jindra, Skřivánková Jarmila, Straková Anna, Štoudková Anna, Trávníčková Olga, Vášová Marie, Veverková Milena, Vlčková Věra, Vojáčková Pavla.

Školní rok: 1957/58

ZTŠ - 2leté nástavbové studium abiturientů JSŠ

Ročník: II., Třídní prof.: Jiří Kahle

Dvořáček František, Dvořáček Zdeněk, Hanák Vlastimil, Hodina Lubomír, Klementová Jarmila, Koláček Josef, Kotlík Jan, Křivánek Stanislav, Mencová Irena, Nováková Marie, Parma Jaroslav, Podrazil Rudolf, Potůček Ladislav, Ruffer Vratislav, Řeháková Alena, Spáčilová Dalila, Štěpánková Anna, Trávníček Antonín, Veselá Aloisie, Zezula Vladimír.

Školní rok: 1958/59

Třída: II. A, Třídní prof.: Ing. Jiří Halačka

Bernát Miroslav, Brzobohatý Miloš, Čermák Miloslav, Duchoň Josef, Fučík Josef, Homola Bohumil, Charvát Miroslav, Konečný Josef, Koudelka Antonín, Kulheim Ivan, Kůrka Drahomír, Novák Jiří, Pída Antonín, Podrazil Jan, Rous Vladimír, Sladký František, Zouhar Antonín, Zubík Jaromír.

Školní rok: 1958/59

Třída: II. B, Třídní prof.: JUDr. Zdeněk Bartoš

Bartaušicová Jarmila, Červinková Marta, Češková Marie, Dolinská Božena, Hertlová Olga, Hradilová Ladislava, Hrejsemnou Marie, Hublíková Alena, Jadvidžáková Anna, Kotíková Věra, Králová Marie, Langrová Margit, Lišková Ludmila, Macková Květa, Macháčková Ludmila, Malá Anežka, Maťáková Libuše, Míková Marie, Peterová Marie, Poláčková Rozálie, Polášková Libuše, Přichystalová Anna, Rössnerová Jana, Stejskalová Hana, Strmisková Hana, Tosecká Žofie, Vašková Miloslava, Vozdková Vladka.

Školní rok: 1958/59

Třída: II. C, Třídní prof.: JUDr. Jaroslav Parma

Doupovcová Žofie, Dvořáková Sylvie, Foretová Miroslava, Halenková Dana, Hovorová Marie, Chalupová Libuše, Chobolová Ludmila, Išová Věra, Jančová Květoslava, Jarošková Jarmila, Kallusová Jarmila, Kepáková Růžena, Kolářová Marie, Kupková Milena, Ondráčková Vítězslava, Paukertová Hedvika, Prokešová Marie, Prštická Květoslava, Rašková Dana, Ryšavá Věra, Slouková Marta, Svozilová Hana, Šimoníková Eva, Trávníčková Eva, Tylová Jaroslava, Valouchová Marie, Zapletalová Jarmila, Zemanová Jitka.

Školní rok: 1959/60

Třída: II. A, Třídní prof.: Jiří Kahle

Cimbálek Oldřich, Crha Stanislav, Čiháček Ladislav, Darmovzal Josef, Dvořák Eduard, Grulich Pavel, Grunt Hugo, Korčiánová Libuše, Kovář Radislav, Král František, Letošová Jiřina, Macháček Milan, Machala Josef, Makovička Svatopluk, Novotná Marie, Ondruš Pavel, Ryznerová Marie, Sukovitá Jarmila, Šejvlová Jiřina, Šťastná Ludmila, Tureček Svatopluk, Valíček Jan, Vítek Stanislav, Vodňanský Josef, Vrzal Jan.

Školní rok: 1959/60

Třída: II. B, Třídní prof.: Ing. Jiří Halačka

Böserlová Emílie, Dobrovolná Ludmila, Dostálová Marta, Foretová Indra, Fučíková Marie, Holoubková Jana, Chlupová Jana, Chmelíčková Božena, Kamenská Miroslava, Kobzová Božena, Macháčková Ludmila, Menšíková Jarmila, Musilová Přibyslava, Očková Anuše, Pazourková Eva, Průšová Libuše, Pšenicová Jarmila, Sadílková Zdenka, Smékalová Helena, Štoudková Vlasta, Vorlová Milada, Vosáhlová Olga, Zdráhalová Jarmila.

Školní rok: 1960/61

Ročník: II., Třídní prof.: Jiří Kahle

Burianová Jana, Červinková Květoslava, Červinková Marie, Dreslerová Milada, Formánková Dagmar, Gloza Vít, Hejl Jan, Helešicová Anna, Janíčková Růžena, Kalabusová Alena, Káňová Anežka, Klímová Božena, Míková Františka, Morávková Jiřina, Nevrtalová Marie, Petrlová Vladimíra, Petrů Helena, Pich František, Rovner Bořivoj, Svoboda Jiří, Šmerdová Libuše, Špačková Marie, Šuláková Jana, Vašková Libuše, Venturová Jiřina, Vlčková Věra, Změlík Josef.

Školní rok: 1961/62

Ročník: II., Třídní prof.: JUDr. Zdeněk Bartoš

Bedřichová Naděžda, Bílková Jaroslava, Bytešníková Helena, Copová Marie, Drápal Ladislav, Dujsík Miroslav, Fenzová Ludvíka, Fialová Anna, Hrabánková Eva, Jankrlová Ludmila, Janoušková Jarmila, Juračková Anna, Kaňová Ludmila, Kašová Božena, Konečný Jiří, Králík František, Lenikusová Marie, Makovská Jaromíra, Písaříková Eva, Polach František, Svobodová Věra, Veškrnová Jana, Zounková Jarmila.