Absolventi OA Bučovice

Čtyřleté denní studium
Dvouleté denní studium (vč. nástavbového s maturitou)
Studium při zaměstnání

SZTŠ, obor EZ – 5leté dálkové studium

Školní rok: 1970/71

Ročník: V., Třídní prof.: František Dobeš

Cenková Svatava, Dočkalová Milena, Fefková Jarmila, Hašková Zdeňka, Kamenská Krista, Křečková Helena, Levíčková Štěpánka, Rybecký Petr, Sedlická Marie, Straková Hana, Šebestíková Anna, Trojáčková Jana, Tučková Marie.

Školní rok: 1971/72

Ročník: V., Třídní prof.: František Dobeš

Goišová Marie, Konečný Jaroslav, Křivánek Josef, Kusáková Marie, Levíčková Božena, Mrázková Eva, Nezvalová Marie, Svobodová Marcela, Štěrbová Anna, Zedníček Cyril.

Školní rok: 1972/73

Ročník: V., Třídní prof.: Jiří Kahle

Bartíková Ludmila, Brtníček Miloslav, Cicálková Jarmila, Čapková Jitka, Dvořáková Dagmar, Formánek Jan, Hudcová Helena, Kanásová Marie, Pilátová Eva, Plhal Stanislav, Přikrylová Marta.

Školní rok: 1973/74

Ročník: V., Třídní prof.: JUDr. Jaroslav Parma

Břoušková-Malíková Bohumila, Čermáková Hana, Čížková Danuše, Frymlová Drahomíra, Hanáková Magda, Chmelařová-Richterová Danuše, Kaláb Jindřich, Kašpárková Anna, Nedomová Marie, Olšová Vlasta, Podařilová Ludmila, Posoldová Jana, Šimoníková Eva, Večeřová Marie.

Ročník: V., Třídní prof.: Ing. Jan Štěpančík

Dočkalová Ivana, Florová Marie, Horáková Štěpánka, Chytilová Ludmila, Jeřábková Božena, Knésl Karel, Krčmová Miroslava, Lošťáková Eva, Malá Ludmila, Navrátilová Miluše, Nevařilová Zdena, Prokešová Marie, Šťorková Marie, Váňa František, Veselá Jindřiška.