Přijímací řízení

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli nebo zástupci ředitele Gymnázia a OA Bučovice do 1. března.

Kriteria přijímacího řízení pro daný školní rok jsou vyhlašována na domovské stránce nejpozději do 31. 1.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GOA BUČOVICE 2017