Přijímací řízení

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 1. března ředitelství školy Gymnázia a OA Bučovice.

Kriteria přijímacího řízení pro daný školní rok jsou vyhlašována na domovské stránce nejpozději do 31. 1.