Absolventi OA Bučovice

Čtyřleté denní studium
Dvouleté denní studium (vč. nástavbového s maturitou)
Studium při zaměstnání

SZTŠ, obor EZ – 3leté dálkové studium

Školní rok: 1965/66

Třída: III. A, Třídní prof.: Ing. Miloslav Coufal

Bauerová Anna, Blažková Milena, Bravencová Anna, Buršík Eduard, Černý Josef, Drnovská Zdena, Fidlerová Irena, Halouzková Františka, Hofírková Blažena, Chudová Marie, Kincová Miloslava, Kozák Alois, Kubešová Anna, Kučerová Růžena, Kynclová Marie, Kyseláková Ivana, Löffler Otakar, Nečasová Ludmila, Přibyl Jaroslav, Rejpal Alois, Sedlářová Marta, Svoboda Jiří, Škůrek Jaroslav, Vinklárek Vlastimil, Zajícová Anna.

Třída: III. B, Třídní prof.: Štěpán Červenka

Alexová Božena, Celner Jaroslav, Coufal Antonín, Doležalová Ludmila, Filová Marie, Floriánová-Šmerdová Hana, Hochmanová Jarmila, Holánková Marie, Juříková Marie, Kment Josef, Kolářová Libuše,
Kroupa Josef, Kříž Jaroslav, Málek Antonín, Měchurová Marie, Mihola Josef, Přikryl Oldřich, Přikrylová Helena, Roznosová Jiřina, Sajdlová Marie, Souralová Ivanka, Širůčková Miloslava, Štolfová Helena, Tichá Jarmila, Turková Jiřina, Vaculová Růžena, Veselý Jaroslav, Zubatý Ladislav.Školní rok: 1966/67

Ročník: III., Třídní prof.: Ing. Pavel Kašpar

Baurová Marie, Brdečková Blažena, Buček Zdeněk, Gabriel Jan, Hanák František, Havlíčková Anežka, Horáková Marie, Hrozková Zdeňka, Klíma Vladimír, Kocourek Josef, Kolářová Marie, Kouřím Ladislav, Kratina Jan, Ludvig Jaroslav, Myšková Jindřiška, Nečasová Ludmila, Pivodová Věra, Přibilík Oldřich, Raušová Emilie, Salzburgerová Růžena, Šaněk Miloš, Zimčík Josef, Zitterbartová Marie.

Školní rok: 1967/68

Třída: III. A, Třídní prof.: Štěpán Červenka

Bartošová Libuše, Coufalová Marie, Čeperová Bedřiška, Gajdůšková Jaroslava, Gazdíková Anna, Chytil Josef, Jurková Vlasta, Jandorová Dana, Konečná Bronislava, Kořínková Jiřina, Kučírková Jarmila, Kykrychová Ludmila, Raušerová Eva, Slezáková Marta, Trenzová Milada, Vaškovičová Vlasta, Vrána Ondřej.

Třída: III. B, Třídní prof.: Jiří Kahle

Beneš Zdeněk, Březnová Marta, Bouda Jaroslav, Cibulka Jan, Cveček Ladislav, Černá Eliška, Flesarová Jaroslava, Groulíková Jana, Hanzlová Marie, Harásek Otakar, Jandorová Anežka, Lačňáková Zdena, Macháňová Ludmila, Makovičková Marie, Melichárková Vlasta, Novotná Libuše, Outulná Jarmila, Pavlů Miloš, Pelánová Marta, Peňázová Marie, Polášková Drahomíra, Sýkora Josef, Šumberová Věra, Šůstková Božena, Vobůrková Miluška, Vyskočilová Jiřina.

Školní rok: 1968/69

Třída: III. A, Třídní prof.: ing. Jiří Halačka

Daňková Božena, Dostálová Cecílie, Dušková Josefa, Fojtů Ludmila, Jordánková Zdeňka, Kůřilová Marta, Mrázová Eva, Nedomová Ludmila, Pavlíček Jaroslav, Pavlíčková Jarmila, Pokorná Marta, Studená Ludmila.

Třída: III. B, Třídní prof.: Štěpán Červenka

Bohuslav Vladimír, Bula Drahoslav, Demuthová Ludmila, Fousková Julie, Fryštenská Jiřina, Chlubný Ladislav, Janíková Marie, Juřička František, Koudelka Alois, Maňáková Jiřina, Mikoška Alois, Nečasová Anna, Petříková Marie, Plesková Božena, Spáčilová Anna, Svoboda František, Zelinová Helena, Žampach Josef.

Třída : III. C, Třídní prof.: JUDr. Jaroslav Parma

Floková Libuše, Fraňková Jarmila, Halačková Miroslava, Halvová Jarmila, Hubená Vlasta, Jarošová Věra, Jílková Miluše, Kocmánková Jiřina, Krunertová Olga, Lukášková Jitka, Mazancová Ludmila, Musilová Jiřina, Pospíšilová Markéta, Rožková Helena, Růžičková Jana, Strýčková Jarmila, Svobodová Ludmila, Šenelová Oldřiška, Veselá Věra, Zavřelová Jiřina, Zdražilová Anna, Žižková Miroslava.

Třída : III. D Třídní prof.: JUDr. Jaroslav Parma

Blatová Milada, Brychtová Věra, Bukovská Marie, Celnarová Blažena, Damborský Blažej, Fialová Eva, Galová Věra, Gavlínová Marie, Hladíková Jarmila, Hlávková Gabriela, Homolová Marie, Horáčková Marta, Jilčík Jan, Kedra Ladislav, Lengálová Jaroslava, Loskot Vladimír, Mikáčová Věra, Minařík Antonín, Novotná Růžena, Ořeská Božena, Průdková Libuše, Ransová Slavomíra, Ruml Jaroslav, Spěváková Marie, Straka Ludvík, Strouhalová Marie, Suchánková Miluše, Svobodová Helena, Ševčík Karel, Šurek Václav, Šprinel František, Veselá Libuše.

Školní rok: 1969/70

Třída : III. A, Třídní prof.: JUDr. Jaroslav Parma

Bauerová Anna, Dvořáková Marie, Fialová Růžena, Hájek Jan, Hasilová Anna, Hlaváčková Marie, Kaderková Magda, Kaláb Josef, Konečná Božena, Kovaříková Jiřina, Láníčková Jarmila, Martincová Milada, Orálková Olga, Petrželová Marie, Pospíšilová Marie, Skládaná Marie, Šafránek Antonín, Štambachrová Jiřina, Šťavíková Františka, Vališ Miloslav, Vojáčková Marie, Vrbová Vlasta, Vykydalová Marie.

Třída : III. B, Třídní prof.: Ing. Jiří Halačka

Červenka Stanislav, Bártová Jaroslava, Gazdíková Anežka, Horňáčková Ludmila, Jetelová Jana, Kopecká Dagmar, Kopečková Pavlína, Kudlička Pavel, Matějková Miluše, Tihlaříková Věra, Kuchařová Libuše.