Informace o uskutečněných akcích

Mládí v hajzlu 19. 6. 2017

V pondělí 19. 6. 2017 se v aule uskutečnilo "Listování" za účasti autora výše zmíněné knihy.

První místo v krajské soutěži pro studenty GOA Bučovice

V pátek 16. září 2016 se uskutečnilo krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2016. Akce proběhla v Blansku a pořadatelem se stala Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko. Tato soutěž je určena pro nejlepší studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií. Letos se rozhodlo porovnat své schopnosti v ekonomických znalostech celkem 8 tříčlenných družstev z Jihomoravského kraje. Naši školu reprezentoval tým ve složení: Denisa Jelínková, Žaneta Nohelová a Dominika Žáliková ze 4. AO. Soutěžní dopoledne bylo rozděleno do dvou částí, testové a prezentační. V testu, který čerpal z učiva odborných předmětů, a to především ekonomiky, účetnictví a informačních technologií, měli soutěžící za úkol odpovědět v časovém limitu šedesáti minut na šedesát otázek. V druhé části soutěže měli účastníci třicet minut na přípravu prezentace na předem neznámé téma Elektronická evidence tržeb, její pozitiva a negativa. V letošním roce bylo zvolené téma zvláště náročné, což konstatovala i odborná porota, ve které zasedli odborníci z praxe, např. zástupci Úřadu práce a Komerční banky v Blansku. K přípravě desetiminutové ústní prezentace neměli soutěžící povoleny žádné pomůcky a museli spoléhat jen na své znalosti a dovednosti. Neméně důležité bylo také zaujmout komisi svým originálním pojetím. Studentky Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice prokázaly výborné znalosti odborné tématiky a vybojovaly v krajské soutěži 1. místo. Zvítězily i nad soutěžícími z mnohem větších škol, jako např. z Břeclavi (2. místo), z Brna (3. a 5. místo), Znojma, Vyškova, Boskovic a Blanska. Jedná se o historicky nejlepší umístění naší školy v této tradiční ekonomické soutěži. Denise, Žanetě a Dominice gratulujeme k mimořádně úspěšnému výsledku a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy v celostátním kole soutěže Ekonomický tým 2016 v Opavě. Poděkování patří také vyučujícím odborných předmětů na naší škole, kteří zlatý tým na tuto soutěž připravovali.

Ing. Věra Kmentová vyučující na OA Bučovice